+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zarząd

Lista plików do pobraniaArchiwum plików

 

Rejestr uchwał 2020

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1. 1/I/2020 13.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie Nr 00022-6523.4-SW1610025/19/20 związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja w 2020 roku objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  
2. 2/I/2020 20.01.2020 w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy „Cooperation agreement for the transnational project. Fisheries adn angling potential – creating conditions for local development proces of FLAGs areas.” (“Umowa o współpracy dla projektu transnarodowego. Rybołówstwo i potencjał wędkarski – tworzenie warunków dla lokalnego procesu rozwoju obszarów należących do LGR-ów”).
 
3. 3/ II/ 2020 17.02.2020 w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu nad III Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach pt. „Praktyczne porady Rybactwo, Przetwórstwo i Akwakultura” zawieszona w okresie pandemii
4. 4/II/2020 17.02.2020 w sprawie: wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) III Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Praktyczne porady Rybactwo, Przetwórstwo i Akwakultura”
zawieszona w okresie pandemii
5. 5/ II/ 2020 17.02.2020 w sprawie: wniosku o aneks Nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 53/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku w Wolinie w trybie inf. Do IP
6. 6/IV/2020 23.04.2020 w sprawie: zgody na aneks nr 2 do umowy 00017-6523.4-SW1610018/18 zawartej w dniu 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja  
7. 7/IV/2020 23.04.2020 w sprawie: zatwierdzenie i podpisania sprawozdania finansowego za 2019 rok w wersji elektronicznej  

 

Rejestr uchwał 2019

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1. 1/I/2019 11.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 dotyczącej operacji „Wodny Świat Wokół Nas” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia do podpisania umowy  
2. 2/I/2019 18.01.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie do Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania nowych podmiotów – LGD z Barlinka, Złocieńca i Marianowa.  
3. 3/I/2019 21.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00011-6523.3-SW1600013/18/19 dotyczącej operacji „Rozważne Zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia
do podpisania umowy.
 
4. 4/I/2019 22.01.2019 wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu
nad II Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach
pt. „Rybactwo śródlądowe w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy i możliwości rozwoju”.
 
5. 5/I/2019 22.01.2019 wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) II Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Rybactwo śródlądowe
w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy
i możliwości rozwoju”.
 
6. 6/II/2019 01.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy.  
7. 7/II/2019 14.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 5 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18maja 2016 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy.  
8. 8/II/2019 22.02.2019 zwrotu niewykorzystanej zaliczki do RIM ARiMR w związku z Aneksem
nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr 00013-6523.4-SW1610015/17 zawartej w dniu 20 grudnia 2017 r. w Szczecinie.
 
9. 9/III/2019 19.03.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikami  
10. 10/III/2019 19.03.2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikiem  
11. 11/III/2019 19.03.2019 w sprawie zmian w jednolitym wykazie rzeczowym akt wraz z załącznikiem  
12. 12/III/2019 22.03.2019 uzgodnienia terminu naboru I/ 2019  
13. 13/V/2019 31.05.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy nr 00014-6523.3-SW1600015/19 o dofinansowanie projektu
w ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Stowarzyszeniem Rybacką Lokalną Grupą Działania Pomorza Zachodniego, Darłowską Lokalna Grupą Rybacką w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, pt. „Konferencje tematyczne Zachodniopomorskiej Sieci RLGD” oraz do jej jednoosobowego podpisania przez Prezesa
Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Ryszarda Mróz.
 
14. 14/VI/2019 11.06.2019 przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2018.  
15. 15/VI/2019 11.06.2019 przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”.  
16. 16/VI/2019 11.06.2019 zwołania XLVI Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”  
17. 17/VI/2019 25.06.2019 zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu do umowy nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 o dofinansowanie projektu współpracy operacji pn.: „Wodny Świat wokół nas”  
18. 18/VII/2019 05.07.2019 uzgodnienia terminu naboru II/ 2019  
19. 19/VI/2019 25.06.2019 zmiany wynagrodzenia i stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”  
20. 20/VI/2019 25.06.2019 zmiany stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”  
21. 21/VIII/2019 8/28/2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd.  
22. 22/IX/2019 9/10/2019 uzgodnienia terminu naboru II/ 2019  
23. 23/X/2019 10/9/2019 aneks nr 1 do umowy o obsługę księgową  
24. 24/X/2019 10/9/2019 aneks nr 1 do umowy wykonania strony internetowej oraz jej administracji  
25. 25/X/2019 10/9/2019 premia za I półrocze 2019 dla p. Joanny Prachnio  
26. 26/X/2019 25.06.2019 premia za I półrocze 2019 dla p. M.Całka  
27. 27/X/2019 10/9/2019 zmiana wynagrodzenia dla p. M. Całka od 01.07-2019  
28. 28/X/2019 10/14/2019 akceptacja KBiA 2020 r.  

Uchwały 2019 (pobierz)

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Uchwała 1 I 2019 300 KB 369
pdf Uchwała 2 I 2019 192 KB 352
pdf Uchwała 3 I 2019 312 KB 363
pdf Uchwała 4 I 2019 214 KB 359
pdf Uchwała 5 I 2019 213 KB 343
pdf Uchwała 6 II 2019 272 KB 357
pdf Uchwała 7 II 2019 241 KB 362
pdf Uchwała 8 II 2019 179 KB 388
pdf UZ_9_III_2019 5 MB 252
pdf UZ_10_III_2019 535 KB 238
pdf UZ_11_III_2019 3 MB 281
pdf UZ_12_III_2019 2 MB 273
pdf UZ_13_V_2019 9 MB 312
pdf UZ_14_V_2019 2 MB 281
pdf UZ_15_VI_2019 5 MB 288
pdf UZ_16_VI_2019 9 MB 278
pdf UZ_17_VI_2019 771 KB 239
pdf UZ_18_VI_2019 4 MB 299
pdf UZ_19_VI_2019 266 KB 264
pdf UZ_20_VI_2019 208 KB 240
pdf UZ_21_X_2019 808 KB 199
pdf UZ_22_X_2019 4 MB 209
pdf UZ_23_X_2019 803 KB 192
pdf UZ_24_X_2019 747 KB 202
pdf UZ_25_X_2019 415 KB 175
pdf UZ_26_X_2019 428 KB 234
pdf UZ_27_X_2019 224 KB 174
pdf UZ_28_X_2019 13 MB 225

 

Uchwały 2018 (pobierz)

Brak załączników do pobrania