+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zarząd

Lista plików do pobraniaArchiwum plików

 

Rejestr uchwał 2023

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1. 1/I/2023 3.01.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku  
2.  2/I/2023 31.01.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku  
3.  3/II/2023 27.02.2023 w sprawie: aneksu do umowy kompleksowej obsługi serwisowej nr POL10325 z dnia 24.03.2011 roku  
4.  4/II/2023 27.02.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie PPKz PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A  
5. 5/III/2023 08.03.2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy 00037-6523.4-SW1610036/22/23
z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja w 2023 roku, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.
 
6. 6/III/2023 28.03.2023 w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2022 rok.  
7. 7/V/2023 31.05.2023 w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok.  
8. 8/V/2023 31.05.2023 w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia  
9. 9/V/2023 31.05.2023 w sprawie: zwołania LIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”.  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       

 

 

       

 

 

 

Rejestr uchwał 2022

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1.

1/II/2022

7.02.2022

 
2.
2/II/2022
7.02.2022  
3. 3/II/2022 7.02.2022  
4. 4/II/2022 7.02.2022  
5. 5/II/2022 7.02.2022  
6.

6/II/2022

28.02.2022

 
7.

7/II/2022

28.02.2022
 
8.

8/II/2022

28.02.2022
 
9.

9/II/2022

28.02.2022
 
10.

10/II/2022

14.03.2022
 
11.

11/II/2022

8.04.2022
 
12.

12/II/2022

26.04.2022
 
13.

13/II/2022

27.04.2022 w sprawie: podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr 00033-6523.3-SW1600029/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”  
14.

14/II/2022

27.04.2022 w sprawie: podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr 00030-6523.3-SW1600031/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”  
15.

15/II/2022

27.04.2022 w sprawie: podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr 00028-6523.3-SW1600027/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”  
16. 16/V/2022 17.05.2022 podpisania z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Goleniów, reprezentowanym przez: – Marka Bińka – Zastępcę Nadleśniczego Porozumienia ZG-2/2022 w celu realizacji Projektu Współpracy 3 Szlaki Zalewu Szczecińskiego oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.  
17. 17/V/2022 17.05.2022 podpisania z Gminą i Miasto Stepnica umowy o użyczenie część działki 418/6 obręb Stepnica 1 Przystań Żeglarska im. Roberta Hilgendorfa, cześć działki 355/7 obręb Stepnica 1 przystań na Kanale Młyńskim, część działki nr 11/7 obręb Stepnica 1 ścieżka rowerowa Stepnica-Widzeńsko, część działki 15 obręb Czarnocin w celu realizacji projektu współpracy 3 szlaki Zalewu Szczecińskiego oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.  
18. 18/V/2022 17.05.2022

podpisania z Gospodarstwem Rolnym  Bogusławie Anna Andreas, reprezentowanym przez  Dyrektora Mirosława Jarmułę, umowy użyczenia na działkę nr 12/13 obręb Budzień w celu realizacji projektu współpracy 3 Szlaki Zalewu Szczecińskiego oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.

 
19. 19/VI/2022 1.06.2022 zatwierdzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2021 rok.  
20. 20/VI/2022 1.06.2022 zatwierdzenia i podpisania sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok.  
21. 21/VI/2022 1.06.2022 zwołania LII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”  
22. 22/VI/2022 20.06.2022

przyjęcia na listę członków Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

 

 
23. 23/VI/2022 23.06.2022 podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr  00035-6523.3-SW1600028/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.  
24. 24/VII/2022 26.07.2022 wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy poddzierżawy dotyczącej pomieszczeń położonych w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 4 nr 2/BR/D/2016.  
25. 25/VII/2022 26.07.2022 wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 23 kwietnia 2019 rok.  
26. 26/VIII/2022 19.08.2022 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Mentor sp. j. Przyrowo 14b, 78-320 Połczyn-Zdrój.  
27. 27/IX/2022 1.09.2022 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Gminą Międzyzdroje.  
28. 28/IX/2022 29.09.2022 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 00032-6523.3-SW1600030/21/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.  
29. 29/X/2022 10.10.2022 w sprawie: zmiany zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia LGR „Zalew Sczzeciński”  
30. 30/XII/2022 1.12.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Gminą Międzyzdroje.

 

 

31. 31/XII/2022 1.12.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia LGR „Zalew Szczeciński” z firmą Uniqa.

 

 

32. 32/XII/2022 8.12.2022 w sprawie: przyznania nagrody w 2022 roku Pani Joannie Prachnio na wniosek Dyrektora Biura LGR.

 

 

33. 33/XII/2022 8.12.2022 w sprawie: przyznania nagrody w 2021 roku Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej na wniosek Prezesa Zarządu LGR.

 

 

34. 34/XII/2022 8.12.2022 w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”

 

 

35. 35/XII/2022 8.12.2022 w sprawie: ogłoszenia, uzgodnienia terminu i kwot naboru nr I/2023

 

 

       

 

 

 

Rejestr uchwał 2021

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1. NR 1/I/2021 21.01.2021 w sprawie: wyboru w drodze publicznego konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” Katarzyny Kutereby-Gniteckiej  
2. NR 2/II/2021 01.02.2021 w sprawie: odwołania pełnomocnictwa udzielonego Pani Małgorzacie Całka  
3. NR 3/II/2021 01.02.2021 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej  
4. NR 4/II/2021 11.02.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1  
5. 5/II/2021 23.02.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 00022-6523.4-SW1610025/19/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku  
6. 6/III/2021 01.03.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie nr 00030-6523.4-SW1610030/20/21 z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego  
7. 7/III/2021 31.01.2021

w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2020 rok w wersji elektronicznej i papierowej

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 rok

 
8. 8/IV/2021 30.04.2021

zatwierdzenia i podpisania sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok

Załącznik

 
9. 9/IV/2021 30.04.2021 zwołania L Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”  
10. 10/IV/2021 30.04.2021

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczeciński”

Załącznik

 
11. 11/IV/2021 30.04.2021 skreślenia z listy członków Stowarzyszenia  
12. 12/IV/2021 07.05.2021 ustalenia zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”  
13. 13/IV/2021 07.05.2021 przyznania premii za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. Pani Małgorzacie Całka na wniosek Dyrektora Biura LGR”Zalew Szczeciński”  
14. 14/IV/2021 07.05.2021  przyznania premii za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej na wniosek Prezesa Zarządu LGR”Zalew Szczeciński”  
15. 15/VI/2021 18.06.2021 w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia  
16. 16/VI/2021 21.06,2021 w sprawie podpisania aneksu nr 2 do umowy partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.  
17. 17/VI/2021 22.06.2021 w sprawie podpisania Aneksu nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 r. w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczeciński” zgodnie z uchwałą 9/WZC/2021 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 18 maja 2021 r. oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.  
12. 18/VII/2021 12.07.2021 w sprawie rozwiązania Umowy o dofinansowanie nr 00018-6523.3-SW1600019/20 zawartej w dniu 10 września 2020 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” oraz zwrotu pobranej zaliczki.

 

 

13. 19/VIII/2021 06.08.2021 W sprawie przyjęcia na listę członków Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

14. 20/X/2021 14.10.2021

W sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” i uchylenia uchwały nr 2/XII/2014 Zarządu LGR Zalew Szczeciński z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminów premiowania i nagradzania

 

 

15. 21/X/2021 14.10.2021 w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

 

 

16. 22/X/2021 21.11.2021 w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”

 

 

17. 23/XI/2021 30.11.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 r. w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczecinski” zgodnie z uchwałą nr 22/X/2021 Zarządu LGR „Zalew Szczecinski”  zdnia 21 października 2021 roku oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

18. 24/XI/2021 30.11.2021 w sprawie: ogłoszenia, uzgodnienia terminu i kwot naboru II/2021

 

 

19. 25/XII/2021 10.12.2021 w sprawie: przyznania nagrody w 2021 roku Pani Małgorzacie Całka na wniosek Dyrektora Biura LGR

 

 

20. 26/XII/2021 10.12.2021 w sprawie: przyznania nagrody w 2021 roku Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej na wniosek Prezesa Zarządu LGR

 

 

21. 27/XII/2021 10.12.2021

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie nr 00034-6523.4-SW1610031/21 z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja w 2022 roku, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

 

 

22. 28/XII/2021 10.12.2021

w sprawie: podpisania aneksu nr 4 do umowy partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

23. 29/XII/2021 22.12.2021 w sprawie: przyjęcia na listę członków Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

24. 30/XII/2021 28.12.2021

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisania umowy o współpracy dla projektu pt. „European examples of using the potential of fisheries in local development” „Europejskie przykłady wykorzystania potencjału rybołówstwa w rozwoju lokalnym” oraz jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Pana Mateusza Flotyńskiego.

 

 

 

Rejestr uchwał 2020

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1. 1/I/2020 13.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie Nr 00022-6523.4-SW1610025/19/20 związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja w 2020 roku objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  
2. 2/I/2020 20.01.2020 w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy „Cooperation agreement for the transnational project. Fisheries adn angling potential – creating conditions for local development proces of FLAGs areas.” („Umowa o współpracy dla projektu transnarodowego. Rybołówstwo i potencjał wędkarski – tworzenie warunków dla lokalnego procesu rozwoju obszarów należących do LGR-ów”).
 
3. 3/ II/ 2020 17.02.2020 w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu nad III Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach pt. „Praktyczne porady Rybactwo, Przetwórstwo i Akwakultura” zawieszona w okresie pandemii
4. 4/II/2020 17.02.2020 w sprawie: wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) III Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Praktyczne porady Rybactwo, Przetwórstwo i Akwakultura”
zawieszona w okresie pandemii
5. 5/ II/ 2020 17.02.2020 w sprawie: wniosku o aneks Nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 53/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku w Wolinie w trybie inf. Do IP
6. 6/IV/2020 23.04.2020 w sprawie: zgody na aneks nr 2 do umowy 00017-6523.4-SW1610018/18 zawartej w dniu 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja  
7. 7/IV/2020 23.04.2020 w sprawie: zatwierdzenie i podpisania sprawozdania finansowego za 2019 rok w wersji elektronicznej  
8. 1/I/2020  04.06.2020 w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania merytorycznego za 2019 rok  
9.  9/IX/2020 09.09.2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie Nr 00018-6523.3-SW1600019/20 związanej z realizacją operacji w ramach PW „Potencjał rybactwa i wędkarstwa – tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR” objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej oraz jej jednoosobowe podpisanie  
10.  10/IX/2020  10.09.2020 w sprawie: zwołania XLVIII Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”. zawieszona w okresie pandemii
11.  11/IX/2020 25.09.2020 w sprawie: konkursu na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” w Świnoujściu zawieszona w okresie pandemii
12.  12/IX/2020  25.09.2020 w sprawie: przyznania premii za I półrocze 2020 roku pani Małgorzacie Całka na wniosek Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. w trybie inf. Do IP
13. 13/IX/2020  25.09.2020 w sprawie: przyznania premii za I półrocze 2020 roku pani Joannie Prachnio na wniosek Dyrektora Biura LGR „Zalew Szczeciński”.  
14. 14/IX/2020  25.09.2020 w sprawie: skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”  
15.  15/X/2020  28.10.2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd.  
16.  16/XI/2020  25.11.2020 w sprawie: przedłużenia kadencji organów wybieralnych w Stowarzyszeniu LGR „Zalew Szczeciński”  
17.  17/XII/2020  21.12.2020

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd

Załącznik nr 1

 
18.  18/XII/2020 21.12.2020

w sprawie: uzgodnienia terminu naboru I/ 2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
19.  19/XII/2020 21.12.2020 w sprawie: odwołania z funkcji Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” Pani Małgorzaty Całka  
20.  20/XII/2020 21.12.2020 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”  
21.  21/XII/2020 21.12.2020 w sprawie: ogłoszenia publicznego konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”  
22.  22/XII/2020 21.12.2020 w sprawie: porozumienia zmieniającego umowy o pracę Małgorzaty Całka w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”  
23.  23/XII/2020 21.12.2020 w sprawie: powołania Mateusza Flotyńskiego do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”  
24.  24/XII/2020 21.12.2020 w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

Rejestr uchwał 2019

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1. 1/I/2019 11.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 dotyczącej operacji „Wodny Świat Wokół Nas” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia do podpisania umowy  
2. 2/I/2019 18.01.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie do Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania nowych podmiotów – LGD z Barlinka, Złocieńca i Marianowa.  
3. 3/I/2019 21.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00011-6523.3-SW1600013/18/19 dotyczącej operacji „Rozważne Zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia
do podpisania umowy.
 
4. 4/I/2019 22.01.2019 wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu
nad II Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach
pt. „Rybactwo śródlądowe w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy i możliwości rozwoju”.
 
5. 5/I/2019 22.01.2019 wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) II Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Rybactwo śródlądowe
w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy
i możliwości rozwoju”.
 
6. 6/II/2019 01.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy.  
7. 7/II/2019 14.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 5 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18maja 2016 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy.  
8. 8/II/2019 22.02.2019 zwrotu niewykorzystanej zaliczki do RIM ARiMR w związku z Aneksem
nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr 00013-6523.4-SW1610015/17 zawartej w dniu 20 grudnia 2017 r. w Szczecinie.
 
9. 9/III/2019 19.03.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikami  
10. 10/III/2019 19.03.2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikiem  
11. 11/III/2019 19.03.2019 w sprawie zmian w jednolitym wykazie rzeczowym akt wraz z załącznikiem  
12. 12/III/2019 22.03.2019 uzgodnienia terminu naboru I/ 2019  
13. 13/V/2019 31.05.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy nr 00014-6523.3-SW1600015/19 o dofinansowanie projektu
w ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Stowarzyszeniem Rybacką Lokalną Grupą Działania Pomorza Zachodniego, Darłowską Lokalna Grupą Rybacką w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, pt. „Konferencje tematyczne Zachodniopomorskiej Sieci RLGD” oraz do jej jednoosobowego podpisania przez Prezesa
Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Ryszarda Mróz.
 
14. 14/VI/2019 11.06.2019 przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2018.  
15. 15/VI/2019 11.06.2019 przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”.  
16. 16/VI/2019 11.06.2019 zwołania XLVI Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”  
17. 17/VI/2019 25.06.2019 zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu do umowy nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 o dofinansowanie projektu współpracy operacji pn.: „Wodny Świat wokół nas”  
18. 18/VII/2019 05.07.2019 uzgodnienia terminu naboru II/ 2019  
19. 19/VI/2019 25.06.2019 zmiany wynagrodzenia i stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”  
20. 20/VI/2019 25.06.2019 zmiany stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”  
21. 21/VIII/2019 8/28/2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd.  
22. 22/IX/2019 9/10/2019 uzgodnienia terminu naboru II/ 2019  
23. 23/X/2019 10/9/2019 aneks nr 1 do umowy o obsługę księgową  
24. 24/X/2019 10/9/2019 aneks nr 1 do umowy wykonania strony internetowej oraz jej administracji  
25. 25/X/2019 10/9/2019 premia za I półrocze 2019 dla p. Joanny Prachnio  
26. 26/X/2019 25.06.2019 premia za I półrocze 2019 dla p. M.Całka  
27. 27/X/2019 10/9/2019 zmiana wynagrodzenia dla p. M. Całka od 01.07-2019  
28. 28/X/2019 10/14/2019 akceptacja KBiA 2020 r.  

Uchwały 2019 (pobierz)

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Uchwała 1 I 2019 300 KB 14912
pdf Uchwała 2 I 2019 192 KB 15311
pdf Uchwała 3 I 2019 312 KB 14813
pdf Uchwała 4 I 2019 214 KB 15099
pdf Uchwała 5 I 2019 213 KB 14861
pdf Uchwała 6 II 2019 272 KB 15051
pdf Uchwała 7 II 2019 241 KB 15096
pdf Uchwała 8 II 2019 179 KB 15438
pdf UZ_9_III_2019 5 MB 15239
pdf UZ_10_III_2019 535 KB 14914
pdf UZ_11_III_2019 3 MB 15025
pdf UZ_12_III_2019 2 MB 14700
pdf UZ_13_V_2019 9 MB 15128
pdf UZ_14_V_2019 2 MB 14673
pdf UZ_15_VI_2019 5 MB 14965
pdf UZ_16_VI_2019 9 MB 14958
pdf UZ_17_VI_2019 771 KB 14510
pdf UZ_18_VI_2019 4 MB 14579
pdf UZ_19_VI_2019 266 KB 14918
pdf UZ_20_VI_2019 208 KB 14703
pdf UZ_21_X_2019 808 KB 14705
pdf UZ_22_X_2019 4 MB 14737
pdf UZ_23_X_2019 803 KB 14472
pdf UZ_24_X_2019 747 KB 14452
pdf UZ_25_X_2019 415 KB 14470
pdf UZ_26_X_2019 428 KB 14910
pdf UZ_27_X_2019 224 KB 14747
pdf UZ_28_X_2019 13 MB 14957

 

Uchwały 2018 (pobierz)

0