+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zarząd

Lista plików do pobraniaArchiwum plików

Rejestr uchwał 2019

LP. Numer Data podjęcia Uchwała w sprawie Uwagi
1. 1/I/2019 11.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 dotyczącej operacji „Wodny Świat Wokół Nas” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia do podpisania umowy
2. 2/I/2019 18.01.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie do Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania nowych podmiotów – LGD z Barlinka, Złocieńca i Marianowa.
3. 3/I/2019 21.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00011-6523.3-SW1600013/18/19 dotyczącej operacji „Rozważne Zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia
do podpisania umowy.
4. 4/I/2019 22.01.2019 wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu
nad II Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach
pt. „Rybactwo śródlądowe w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy i możliwości rozwoju”.
5. 5/I/2019 22.01.2019 wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) II Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Rybactwo śródlądowe
w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy
i możliwości rozwoju”.
6. 6/II/2019 01.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy.
7. 7/II/2019 14.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 5 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18maja 2016 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy.
8. 8/II/2019 22.02.2019 zwrotu niewykorzystanej zaliczki do RIM ARiMR w związku z Aneksem
nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr 00013-6523.4-SW1610015/17 zawartej w dniu 20 grudnia 2017 r. w Szczecinie.
9. 9/III/2019 19.03.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikami
10. 10/III/2019 19.03.2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikiem
11. 11/III/2019 19.03.2019 w sprawie zmian w jednolitym wykazie rzeczowym akt wraz z załącznikiem
12. 12/III/2019 22.03.2019 uzgodnienia terminu naboru I/ 2019
13. 13/V/2019 31.05.2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy nr 00014-6523.3-SW1600015/19 o dofinansowanie projektu
w ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Stowarzyszeniem Rybacką Lokalną Grupą Działania Pomorza Zachodniego, Darłowską Lokalna Grupą Rybacką w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, pt. „Konferencje tematyczne Zachodniopomorskiej Sieci RLGD” oraz do jej jednoosobowego podpisania przez Prezesa
Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Ryszarda Mróz.
14. 14/VI/2019 11.06.2019 przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2018.
15. 15/VI/2019 11.06.2019 przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”.
16. 16/VI/2019 11.06.2019 zwołania XLVI Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”
17. 17/VI/2019 25.06.2019 zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu do umowy nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 o dofinansowanie projektu współpracy operacji pn.: „Wodny Świat wokół nas”
18. 18/VII/2019 05.07.2019 uzgodnienia terminu naboru II/ 2019
19. 19/VI/2019 25.06.2019 zmiany wynagrodzenia i stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
20. 20/VI/2019 25.06.2019 zmiany stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Uchwały 2019 (pobierz)

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Uchwała 1 I 2019 300 KB 136
pdf Uchwała 2 I 2019 192 KB 128
pdf Uchwała 3 I 2019 312 KB 127
pdf Uchwała 4 I 2019 214 KB 138
pdf Uchwała 5 I 2019 213 KB 121
pdf Uchwała 6 II 2019 272 KB 123
pdf Uchwała 7 II 2019 241 KB 136
pdf Uchwała 8 II 2019 179 KB 146
pdf UZ_9_III_2019 5 MB 17
pdf UZ_10_III_2019 535 KB 20
pdf UZ_11_III_2019 3 MB 23
pdf UZ_12_III_2019 2 MB 24
pdf UZ_13_V_2019 9 MB 27
pdf UZ_14_V_2019 2 MB 21
pdf UZ_15_VI_2019 5 MB 35
pdf UZ_16_VI_2019 9 MB 24
pdf UZ_17_VI_2019 771 KB 20
pdf UZ_18_VI_2019 4 MB 27
pdf UZ_19_VI_2019 266 KB 27
pdf UZ_20_VI_2019 208 KB 25

 

Uchwały 2018 (pobierz)

Brak załączników do pobrania