+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zarząd

Lista plików do pobraniaArchiwum plików

 

Rejestr uchwał 2023

LP.NumerData podjęciaUchwała w sprawieUwagi
1.1/I/20233.01.2023w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku 
2. 2/I/202331.01.2023w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku 
3. 3/II/202327.02.2023w sprawie: aneksu do umowy kompleksowej obsługi serwisowej nr POL10325 z dnia 24.03.2011 roku 
4. 4/II/202327.02.2023w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie PPKz PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A 
5.5/III/202308.03.2023w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy 00037-6523.4-SW1610036/22/23
z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja w 2023 roku, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.
 
6.6/III/202328.03.2023w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2022 rok. 
7.7/V/202331.05.2023w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok. 
8.8/V/202331.05.2023w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
9.9/V/202331.05.2023w sprawie: zwołania LIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

 

 

    

 

 

 

Rejestr uchwał 2022

LP.NumerData podjęciaUchwała w sprawieUwagi
1.

1/II/2022

7.02.2022

 
2.
2/II/2022
7.02.2022 
3.3/II/20227.02.2022 
4.4/II/20227.02.2022 
5.5/II/20227.02.2022 
6.

6/II/2022

28.02.2022

 
7.

7/II/2022

28.02.2022
 
8.

8/II/2022

28.02.2022
 
9.

9/II/2022

28.02.2022
 
10.

10/II/2022

14.03.2022
 
11.

11/II/2022

8.04.2022
 
12.

12/II/2022

26.04.2022
 
13.

13/II/2022

27.04.2022w sprawie: podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr 00033-6523.3-SW1600029/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” 
14.

14/II/2022

27.04.2022w sprawie: podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr 00030-6523.3-SW1600031/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” 
15.

15/II/2022

27.04.2022w sprawie: podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr 00028-6523.3-SW1600027/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” 
16.16/V/202217.05.2022podpisania z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Goleniów, reprezentowanym przez: – Marka Bińka – Zastępcę Nadleśniczego Porozumienia ZG-2/2022 w celu realizacji Projektu Współpracy 3 Szlaki Zalewu Szczecińskiego oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. 
17.17/V/202217.05.2022podpisania z Gminą i Miasto Stepnica umowy o użyczenie część działki 418/6 obręb Stepnica 1 Przystań Żeglarska im. Roberta Hilgendorfa, cześć działki 355/7 obręb Stepnica 1 przystań na Kanale Młyńskim, część działki nr 11/7 obręb Stepnica 1 ścieżka rowerowa Stepnica-Widzeńsko, część działki 15 obręb Czarnocin w celu realizacji projektu współpracy 3 szlaki Zalewu Szczecińskiego oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. 
18.18/V/202217.05.2022

podpisania z Gospodarstwem Rolnym  Bogusławie Anna Andreas, reprezentowanym przez  Dyrektora Mirosława Jarmułę, umowy użyczenia na działkę nr 12/13 obręb Budzień w celu realizacji projektu współpracy 3 Szlaki Zalewu Szczecińskiego oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.

 
19.19/VI/20221.06.2022zatwierdzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2021 rok. 
20.20/VI/20221.06.2022zatwierdzenia i podpisania sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok. 
21.21/VI/20221.06.2022zwołania LII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński” 
22.22/VI/202220.06.2022

przyjęcia na listę członków Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

 

 
23.23/VI/202223.06.2022podpisania z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie nr  00035-6523.3-SW1600028/21/22 oraz wyrażenia zgody na jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. 
24.24/VII/202226.07.2022wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy poddzierżawy dotyczącej pomieszczeń położonych w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 4 nr 2/BR/D/2016. 
25.25/VII/202226.07.2022wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 23 kwietnia 2019 rok. 
26.26/VIII/202219.08.2022wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Mentor sp. j. Przyrowo 14b, 78-320 Połczyn-Zdrój. 
27.27/IX/20221.09.2022wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Gminą Międzyzdroje. 
28.28/IX/202229.09.2022wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 00032-6523.3-SW1600030/21/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. 
29.29/X/202210.10.2022w sprawie: zmiany zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia LGR „Zalew Sczzeciński” 
30.30/XII/20221.12.2022w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Gminą Międzyzdroje.

 

 

31.31/XII/20221.12.2022w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia LGR „Zalew Szczeciński” z firmą Uniqa.

 

 

32.32/XII/20228.12.2022w sprawie: przyznania nagrody w 2022 roku Pani Joannie Prachnio na wniosek Dyrektora Biura LGR.

 

 

33.33/XII/20228.12.2022w sprawie: przyznania nagrody w 2021 roku Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej na wniosek Prezesa Zarządu LGR.

 

 

34.34/XII/20228.12.2022w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”

 

 

35.35/XII/20228.12.2022w sprawie: ogłoszenia, uzgodnienia terminu i kwot naboru nr I/2023

 

 

    

 

 

 

Rejestr uchwał 2021

LP.NumerData podjęciaUchwała w sprawieUwagi
1.NR 1/I/202121.01.2021w sprawie: wyboru w drodze publicznego konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” Katarzyny Kutereby-Gniteckiej 
2.NR 2/II/202101.02.2021w sprawie: odwołania pełnomocnictwa udzielonego Pani Małgorzacie Całka 
3.NR 3/II/202101.02.2021w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej 
4.NR 4/II/202111.02.2021w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 
5.5/II/202123.02.2021w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 00022-6523.4-SW1610025/19/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku 
6.6/III/202101.03.2021w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie nr 00030-6523.4-SW1610030/20/21 z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego 
7.7/III/202131.01.2021

w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2020 rok w wersji elektronicznej i papierowej

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 rok

 
8.8/IV/202130.04.2021

zatwierdzenia i podpisania sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok

Załącznik

 
9.9/IV/202130.04.2021zwołania L Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński” 
10.10/IV/202130.04.2021

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczeciński”

Załącznik

 
11.11/IV/202130.04.2021skreślenia z listy członków Stowarzyszenia 
12.12/IV/202107.05.2021ustalenia zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 
13.13/IV/202107.05.2021przyznania premii za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. Pani Małgorzacie Całka na wniosek Dyrektora Biura LGR”Zalew Szczeciński” 
14.14/IV/202107.05.2021 przyznania premii za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej na wniosek Prezesa Zarządu LGR”Zalew Szczeciński” 
15.15/VI/202118.06.2021w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
16.16/VI/202121.06,2021w sprawie podpisania aneksu nr 2 do umowy partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. 
17.17/VI/202122.06.2021w sprawie podpisania Aneksu nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 r. w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczeciński” zgodnie z uchwałą 9/WZC/2021 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 18 maja 2021 r. oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. 
12.18/VII/202112.07.2021w sprawie rozwiązania Umowy o dofinansowanie nr 00018-6523.3-SW1600019/20 zawartej w dniu 10 września 2020 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” oraz zwrotu pobranej zaliczki.

 

 

13.19/VIII/202106.08.2021W sprawie przyjęcia na listę członków Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

14.20/X/202114.10.2021

W sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” i uchylenia uchwały nr 2/XII/2014 Zarządu LGR Zalew Szczeciński z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminów premiowania i nagradzania

 

 

15.21/X/202114.10.2021w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

 

 

16.22/X/202121.11.2021w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”

 

 

17.23/XI/202130.11.2021w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 r. w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczecinski” zgodnie z uchwałą nr 22/X/2021 Zarządu LGR „Zalew Szczecinski”  zdnia 21 października 2021 roku oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

18.24/XI/202130.11.2021w sprawie: ogłoszenia, uzgodnienia terminu i kwot naboru II/2021

 

 

19.25/XII/202110.12.2021w sprawie: przyznania nagrody w 2021 roku Pani Małgorzacie Całka na wniosek Dyrektora Biura LGR

 

 

20.26/XII/202110.12.2021w sprawie: przyznania nagrody w 2021 roku Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej na wniosek Prezesa Zarządu LGR

 

 

21.27/XII/202110.12.2021

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie nr 00034-6523.4-SW1610031/21 z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja w 2022 roku, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

 

 

22.28/XII/202110.12.2021

w sprawie: podpisania aneksu nr 4 do umowy partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” oraz jego jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

23.29/XII/202122.12.2021w sprawie: przyjęcia na listę członków Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

 

 

24.30/XII/202128.12.2021

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisania umowy o współpracy dla projektu pt. „European examples of using the potential of fisheries in local development” „Europejskie przykłady wykorzystania potencjału rybołówstwa w rozwoju lokalnym” oraz jej jednoosobowe podpisanie przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Pana Mateusza Flotyńskiego.

 

 

 

Rejestr uchwał 2020

LP.NumerData podjęciaUchwała w sprawieUwagi
1.1/I/202013.01.2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie Nr 00022-6523.4-SW1610025/19/20 związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja w 2020 roku objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej 
2.2/I/202020.01.2020w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy „Cooperation agreement for the transnational project. Fisheries adn angling potential – creating conditions for local development proces of FLAGs areas.” („Umowa o współpracy dla projektu transnarodowego. Rybołówstwo i potencjał wędkarski – tworzenie warunków dla lokalnego procesu rozwoju obszarów należących do LGR-ów”).
 
3.3/ II/ 202017.02.2020w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu nad III Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach pt. „Praktyczne porady Rybactwo, Przetwórstwo i Akwakultura”zawieszona w okresie pandemii
4.4/II/202017.02.2020w sprawie: wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) III Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Praktyczne porady Rybactwo, Przetwórstwo i Akwakultura”
zawieszona w okresie pandemii
5.5/ II/ 202017.02.2020w sprawie: wniosku o aneks Nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 53/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku w Woliniew trybie inf. Do IP
6.6/IV/202023.04.2020w sprawie: zgody na aneks nr 2 do umowy 00017-6523.4-SW1610018/18 zawartej w dniu 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja 
7.7/IV/202023.04.2020w sprawie: zatwierdzenie i podpisania sprawozdania finansowego za 2019 rok w wersji elektronicznej 
8.1/I/2020 04.06.2020w sprawie: zatwierdzenia i podpisania sprawozdania merytorycznego za 2019 rok 
9. 9/IX/202009.09.2020w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie Nr 00018-6523.3-SW1600019/20 związanej z realizacją operacji w ramach PW „Potencjał rybactwa i wędkarstwa – tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR” objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej oraz jej jednoosobowe podpisanie 
10. 10/IX/2020 10.09.2020w sprawie: zwołania XLVIII Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”.zawieszona w okresie pandemii
11. 11/IX/202025.09.2020w sprawie: konkursu na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” w Świnoujściuzawieszona w okresie pandemii
12. 12/IX/2020 25.09.2020w sprawie: przyznania premii za I półrocze 2020 roku pani Małgorzacie Całka na wniosek Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”.w trybie inf. Do IP
13.13/IX/2020 25.09.2020w sprawie: przyznania premii za I półrocze 2020 roku pani Joannie Prachnio na wniosek Dyrektora Biura LGR „Zalew Szczeciński”. 
14.14/IX/2020 25.09.2020w sprawie: skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 
15. 15/X/2020 28.10.2020w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd. 
16. 16/XI/2020 25.11.2020w sprawie: przedłużenia kadencji organów wybieralnych w Stowarzyszeniu LGR „Zalew Szczeciński” 
17. 17/XII/2020 21.12.2020

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd

Załącznik nr 1

 
18. 18/XII/202021.12.2020

w sprawie: uzgodnienia terminu naboru I/ 2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
19. 19/XII/202021.12.2020w sprawie: odwołania z funkcji Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” Pani Małgorzaty Całka 
20. 20/XII/202021.12.2020w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 
21. 21/XII/202021.12.2020w sprawie: ogłoszenia publicznego konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 
22. 22/XII/202021.12.2020w sprawie: porozumienia zmieniającego umowy o pracę Małgorzaty Całka w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 
23. 23/XII/202021.12.2020w sprawie: powołania Mateusza Flotyńskiego do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 
24. 24/XII/202021.12.2020w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Rejestr uchwał 2019

LP.NumerData podjęciaUchwała w sprawieUwagi
1.1/I/201911.01.2019wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 dotyczącej operacji „Wodny Świat Wokół Nas” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia do podpisania umowy 
2.2/I/201918.01.2019wyrażenia zgody na przystąpienie do Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania nowych podmiotów – LGD z Barlinka, Złocieńca i Marianowa. 
3.3/I/201921.01.2019wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie Nr 00011-6523.3-SW1600013/18/19 dotyczącej operacji „Rozważne Zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką” realizowanej w ramach projektów współpracy oraz upoważnienia
do podpisania umowy.
 
4.4/I/201922.01.2019wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu
nad II Zachodniopomorską Konferencją Rybacką w Barzkowicach
pt. „Rybactwo śródlądowe w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy i możliwości rozwoju”.
 
5.5/I/201922.01.2019wyrażenia zgody na wsparcie finansowe w wysokości
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) II Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach pt. „Rybactwo śródlądowe
w Zachodniopomorskim – potencjał, aktualne problemy
i możliwości rozwoju”.
 
6.6/II/201901.02.2019wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy. 
7.7/II/201914.02.2019wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 5 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18maja 2016 r. w Szczecinie oraz upoważnienia do podpisania umowy. 
8.8/II/201922.02.2019zwrotu niewykorzystanej zaliczki do RIM ARiMR w związku z Aneksem
nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr 00013-6523.4-SW1610015/17 zawartej w dniu 20 grudnia 2017 r. w Szczecinie.
 
9.9/III/201919.03.2019w sprawie zmiany Regulaminu Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikami 
10.10/III/201919.03.2019w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wraz z załącznikiem 
11.11/III/201919.03.2019w sprawie zmian w jednolitym wykazie rzeczowym akt wraz z załącznikiem 
12.12/III/201922.03.2019uzgodnienia terminu naboru I/ 2019 
13.13/V/201931.05.2019wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim umowy nr 00014-6523.3-SW1600015/19 o dofinansowanie projektu
w ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Stowarzyszeniem Rybacką Lokalną Grupą Działania Pomorza Zachodniego, Darłowską Lokalna Grupą Rybacką w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, pt. „Konferencje tematyczne Zachodniopomorskiej Sieci RLGD” oraz do jej jednoosobowego podpisania przez Prezesa
Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Ryszarda Mróz.
 
14.14/VI/201911.06.2019przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2018. 
15.15/VI/201911.06.2019przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na działalność statutową Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”. 
16.16/VI/201911.06.2019zwołania XLVI Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński” 
17.17/VI/201925.06.2019zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu do umowy nr 00010-6523.3-SW1600012/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 o dofinansowanie projektu współpracy operacji pn.: „Wodny Świat wokół nas” 
18.18/VII/201905.07.2019uzgodnienia terminu naboru II/ 2019 
19.19/VI/201925.06.2019zmiany wynagrodzenia i stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 
20.20/VI/201925.06.2019zmiany stanowiska dla pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 
21.21/VIII/20198/28/2019wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr nr 53/WRIR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Ryszarda Mróz – jako czynności przekraczającej zwykły zarząd. 
22.22/IX/20199/10/2019uzgodnienia terminu naboru II/ 2019 
23.23/X/201910/9/2019aneks nr 1 do umowy o obsługę księgową 
24.24/X/201910/9/2019aneks nr 1 do umowy wykonania strony internetowej oraz jej administracji 
25.25/X/201910/9/2019premia za I półrocze 2019 dla p. Joanny Prachnio 
26.26/X/201925.06.2019premia za I półrocze 2019 dla p. M.Całka 
27.27/X/201910/9/2019zmiana wynagrodzenia dla p. M. Całka od 01.07-2019 
28.28/X/201910/14/2019akceptacja KBiA 2020 r. 

Uchwały 2019 (pobierz)

PlikWielkość plikuPobrania
pdf Uchwała 1 I 2019300 KB14809
pdf Uchwała 2 I 2019192 KB15220
pdf Uchwała 3 I 2019312 KB14722
pdf Uchwała 4 I 2019214 KB15004
pdf Uchwała 5 I 2019213 KB14751
pdf Uchwała 6 II 2019272 KB14960
pdf Uchwała 7 II 2019241 KB14954
pdf Uchwała 8 II 2019179 KB15348
pdf UZ_9_III_20195 MB15145
pdf UZ_10_III_2019535 KB14826
pdf UZ_11_III_20193 MB14931
pdf UZ_12_III_20192 MB14609
pdf UZ_13_V_20199 MB15036
pdf UZ_14_V_20192 MB14579
pdf UZ_15_VI_20195 MB14842
pdf UZ_16_VI_20199 MB14869
pdf UZ_17_VI_2019771 KB14418
pdf UZ_18_VI_20194 MB14490
pdf UZ_19_VI_2019266 KB14839
pdf UZ_20_VI_2019208 KB14613
pdf UZ_21_X_2019808 KB14617
pdf UZ_22_X_20194 MB14637
pdf UZ_23_X_2019803 KB14363
pdf UZ_24_X_2019747 KB14345
pdf UZ_25_X_2019415 KB14383
pdf UZ_26_X_2019428 KB14822
pdf UZ_27_X_2019224 KB14659
pdf UZ_28_X_201913 MB14881

 

Uchwały 2018 (pobierz)

Brak załączników do pobrania