+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Ogólne informacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy lokalnych samorządów gmin Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina i Stepnicy oraz rybaków. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych i fizycznych, w którego skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. W stowarzyszeniu zapewniona została istotna reprezentacja sektora rybołówstwa. Rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 18 listopada 2009 r. Nadzór nad stowarzyszeniem zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 rok, poz. 378) sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie liczy 68 członków. Funkcjonuje na terenie 4 gmin położonych nad Zalewem Szczecińskim: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Na podstawie umowy nr 53/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, określone zostały prawa i obowiązki w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR, która przewiduje finansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi czwartą, najwyższą w Unii Europejskiej. PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej. Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany sektor rybacki, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.