+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Walne Zebranie Członków

Lista plików do pobrania

pobierz

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Protokół z XL I XLI WZC 14 MB 1365
pdf Protokół XXXIX WZCz 3 MB 1190
pdf Uchwała nr 1 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok 5 MB 1403
pdf Uchwała nr 2 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok 3 MB 1239
pdf Uchwała nr 3 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok 406 KB 967
pdf Uchwała nr 4 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie upoważnienia Zarządu do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 948 KB 1057
pdf Uchwała nr 5 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie składek członkowskich gmin 316 KB 962
pdf Uchwała nr 6 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie diet dla członków Rady 603 KB 995
pdf Uchwała nr 7 XXXIX WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostek mikro 284 KB 1005
pdf Protokół XXXIII WZCz 3 MB 1179
pdf Protokół XXIX WZCz 21 MB 1367
zip Ocena wpływu budowy i funkcjonowania terminala LNG w Świnoujściu na życie biologiczne i efektywność rybacką w przyległych akwenach 13 MB 1254
pdf Protokół z XLII WZCS LGR 5 MB 835
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Czlonkowie_2017_31_pazdziernik 106 KB 745
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Satut_LGR_tekst_jednolity_ver.15-11-2017 136 KB 775
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_1._Informacja_o_WZCZXLII 268 KB 770
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_2._Lista_obecności 1 MB 804
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_3._Aktualna_lista_członkow_na_dzień_31_październik 106 KB 751
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_4._Informacja_o_realizacji_wskaźnika 123 KB 759
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_5._Projekt_zmian_do_Regulaminu_Rady 1 MB 823
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków 82 KB 729
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków_zał._1_lista 85 KB 759
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków_zał._2_lista 84 KB 817
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_7._UWZ-zmiana_statutu 85 KB 753
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_8._Regulaminu_Rady_tekst_jednolity_ver._15.11.2017 936 KB 821
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_8_._UWZ-zmiana_regulaminu_Rady 107 KB 739
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_9._UWZ-_zmiana_LSR_2014-2020 801 KB 825
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_10._UWZ_-_zmiany_osobowe_Rady 83 KB 761
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_11._Protokół_Komisji_Skrótacyjnej 1 MB 751
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_12._Prezentacja_z_WZCZ_15.11.2017 549 KB 763
pdf zawiadomienie.i.porzadek.obrad.XLIV.WZCZ 326 KB 544
pdf sprawozdanie.merytoryczne.za.2017 2 MB 636
pdf sprawozdanie.finansowe.za.2017 6 MB 1038
pdf 5.UWZCz-.zysk.za.2017 103 KB 655
pdf 4.UWZCz-.zmiany.finansowe.LSR.LGR.ZS 103 KB 660
pdf 3.UWZCz-.Komisja.Rewizyjna.za.2017 100 KB 608
pdf 2.UWZCz-.finansowe.sprawozdanie.za.2017 103 KB 604
pdf 1.UWZCz-.merytoryczne.sprawozdanie.za.2017 100 KB 647
pdf Protokoł_z_XLIV_WZCLGRZS 359 KB 579
pdf Protokoł_z_XLV_WZCLGRZS 18 MB 618
pdf 1.Protokół XLVI z dnia 27 czerwca 2019 355 KB 271
pdf 2.Protokół XLVII z dnia 27 czerwca 2019 2 MB 278
pdf 3.Uchawła Walnego Zebrania Członków 1- merytoryczne sprawozdanie za 2018 242 KB 274
pdf 4.Uchawła Walnego Zebrania Członków 2- finansowe sprawozdanie za 2018 237 KB 268
pdf 5.Uchawła Walnego Zebrania Członków 3- Komisja Rewizyjna za 2018 229 KB 260
pdf 6.Uchawła Walnego Zebrania Członków 4 - zmiany finansowe LSR 2019 10 MB 317
pdf 7.Uchawła Walnego Zebrania Członków 5- zysk za 2018 236 KB 258
pdf 8.Protokół Komisji Mandatowo-skrutacyjnej 193 KB 267
pdf 1-29-09-2020 protokół XLVIII 398 KB 109
pdf 2-29-09-2020 protokół XLIX 2 MB 110
pdf 3-29-09-2020 porządek obrad 432 KB 112
pdf 4-29-09-2020 uchwała 1-WZC-XLIX-2020 2 MB 127
pdf 5-29-09-2020 uchwała 2-WZC-XLIX-2020 6 MB 103
pdf 6-29-09-2020 uchwała 3-WZC-XLIX-2020 13 MB 115
pdf 7-29-09-2020 uchwała 4-WZC-XLIX-2020 15 MB 111
pdf 8-29-09-2020 protokół Komisji Mand.-Skrót.-XLIX-2020 196 KB 95