+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Walne Zebranie Członków

Lista plików do pobrania

pobierz

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Protokół z XL I XLI WZC 14 MB 1013
pdf Protokół XXXIX WZCz 3 MB 974
pdf Uchwała nr 1 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok 5 MB 1127
pdf Uchwała nr 2 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok 3 MB 1029
pdf Uchwała nr 3 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok 406 KB 804
pdf Uchwała nr 4 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie upoważnienia Zarządu do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 948 KB 873
pdf Uchwała nr 5 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie składek członkowskich gmin 316 KB 791
pdf Uchwała nr 6 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie diet dla członków Rady 603 KB 831
pdf Uchwała nr 7 XXXIX WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostek mikro 284 KB 818
pdf Protokół XXXIII WZCz 3 MB 990
pdf Protokół XXIX WZCz 21 MB 997
zip Ocena wpływu budowy i funkcjonowania terminala LNG w Świnoujściu na życie biologiczne i efektywność rybacką w przyległych akwenach 13 MB 910
pdf Protokół z XLII WZCS LGR 5 MB 614
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Czlonkowie_2017_31_pazdziernik 106 KB 561
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Satut_LGR_tekst_jednolity_ver.15-11-2017 136 KB 577
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_1._Informacja_o_WZCZXLII 268 KB 578
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_2._Lista_obecności 1 MB 599
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_3._Aktualna_lista_członkow_na_dzień_31_październik 106 KB 575
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_4._Informacja_o_realizacji_wskaźnika 123 KB 586
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_5._Projekt_zmian_do_Regulaminu_Rady 1 MB 625
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków 82 KB 540
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków_zał._1_lista 85 KB 576
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków_zał._2_lista 84 KB 602
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_7._UWZ-zmiana_statutu 85 KB 559
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_8._Regulaminu_Rady_tekst_jednolity_ver._15.11.2017 936 KB 625
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_8_._UWZ-zmiana_regulaminu_Rady 107 KB 560
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_9._UWZ-_zmiana_LSR_2014-2020 801 KB 628
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_10._UWZ_-_zmiany_osobowe_Rady 83 KB 546
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_11._Protokół_Komisji_Skrótacyjnej 1 MB 559
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_12._Prezentacja_z_WZCZ_15.11.2017 549 KB 571
pdf zawiadomienie.i.porzadek.obrad.XLIV.WZCZ 326 KB 387
pdf sprawozdanie.merytoryczne.za.2017 2 MB 462
pdf sprawozdanie.finansowe.za.2017 6 MB 794
pdf 5.UWZCz-.zysk.za.2017 103 KB 462
pdf 4.UWZCz-.zmiany.finansowe.LSR.LGR.ZS 103 KB 479
pdf 3.UWZCz-.Komisja.Rewizyjna.za.2017 100 KB 427
pdf 2.UWZCz-.finansowe.sprawozdanie.za.2017 103 KB 419
pdf 1.UWZCz-.merytoryczne.sprawozdanie.za.2017 100 KB 437
pdf Protokoł_z_XLIV_WZCLGRZS 359 KB 402
pdf Protokoł_z_XLV_WZCLGRZS 18 MB 414
pdf 1.Protokół XLVI z dnia 27 czerwca 2019 355 KB 109
pdf 2.Protokół XLVII z dnia 27 czerwca 2019 2 MB 115
pdf 3.Uchawła Walnego Zebrania Członków 1- merytoryczne sprawozdanie za 2018 242 KB 107
pdf 4.Uchawła Walnego Zebrania Członków 2- finansowe sprawozdanie za 2018 237 KB 106
pdf 5.Uchawła Walnego Zebrania Członków 3- Komisja Rewizyjna za 2018 229 KB 101
pdf 6.Uchawła Walnego Zebrania Członków 4 - zmiany finansowe LSR 2019 10 MB 123
pdf 7.Uchawła Walnego Zebrania Członków 5- zysk za 2018 236 KB 101
pdf 8.Protokół Komisji Mandatowo-skrutacyjnej 193 KB 106