+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Walne Zebranie Członków

Lista plików do pobrania

pobierz

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Protokół z XL I XLI WZC 14 MB 915
pdf Protokół XXXIX WZCz 3 MB 901
pdf Uchwała nr 1 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok 5 MB 1028
pdf Uchwała nr 2 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok 3 MB 957
pdf Uchwała nr 3 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok 406 KB 731
pdf Uchwała nr 4 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie upoważnienia Zarządu do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 948 KB 803
pdf Uchwała nr 5 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie składek członkowskich gmin 316 KB 739
pdf Uchwała nr 6 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie diet dla członków Rady 603 KB 774
pdf Uchwała nr 7 XXXIX WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostek mikro 284 KB 745
pdf Protokół XXXIII WZCz 3 MB 924
pdf Protokół XXIX WZCz 21 MB 910
zip Ocena wpływu budowy i funkcjonowania terminala LNG w Świnoujściu na życie biologiczne i efektywność rybacką w przyległych akwenach 13 MB 825
pdf Protokół z XLII WZCS LGR 5 MB 520
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Czlonkowie_2017_31_pazdziernik 106 KB 493
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Satut_LGR_tekst_jednolity_ver.15-11-2017 136 KB 518
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_1._Informacja_o_WZCZXLII 268 KB 517
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_2._Lista_obecności 1 MB 539
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_3._Aktualna_lista_członkow_na_dzień_31_październik 106 KB 497
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_4._Informacja_o_realizacji_wskaźnika 123 KB 509
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_5._Projekt_zmian_do_Regulaminu_Rady 1 MB 565
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków 82 KB 491
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków_zał._1_lista 85 KB 511
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_6._UWZ_-_przywrócenia_na_listę_członków_zał._2_lista 84 KB 529
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_7._UWZ-zmiana_statutu 85 KB 501
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_8._Regulaminu_Rady_tekst_jednolity_ver._15.11.2017 936 KB 562
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_8_._UWZ-zmiana_regulaminu_Rady 107 KB 497
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_9._UWZ-_zmiana_LSR_2014-2020 801 KB 557
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_10._UWZ_-_zmiany_osobowe_Rady 83 KB 475
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_11._Protokół_Komisji_Skrótacyjnej 1 MB 496
pdf Załącznik do Protokół z XLII - Załącznik_12._Prezentacja_z_WZCZ_15.11.2017 549 KB 498
pdf zawiadomienie.i.porzadek.obrad.XLIV.WZCZ 326 KB 331
pdf sprawozdanie.merytoryczne.za.2017 2 MB 376
pdf sprawozdanie.finansowe.za.2017 6 MB 671
pdf 5.UWZCz-.zysk.za.2017 103 KB 391
pdf 4.UWZCz-.zmiany.finansowe.LSR.LGR.ZS 103 KB 411
pdf 3.UWZCz-.Komisja.Rewizyjna.za.2017 100 KB 364
pdf 2.UWZCz-.finansowe.sprawozdanie.za.2017 103 KB 362
pdf 1.UWZCz-.merytoryczne.sprawozdanie.za.2017 100 KB 372
pdf Protokoł_z_XLIV_WZCLGRZS 359 KB 353
pdf Protokoł_z_XLV_WZCLGRZS 18 MB 340
pdf 1.Protokół XLVI z dnia 27 czerwca 2019 355 KB 60
pdf 2.Protokół XLVII z dnia 27 czerwca 2019 2 MB 66
pdf 3.Uchawła Walnego Zebrania Członków 1- merytoryczne sprawozdanie za 2018 242 KB 59
pdf 4.Uchawła Walnego Zebrania Członków 2- finansowe sprawozdanie za 2018 237 KB 59
pdf 5.Uchawła Walnego Zebrania Członków 3- Komisja Rewizyjna za 2018 229 KB 60
pdf 6.Uchawła Walnego Zebrania Członków 4 - zmiany finansowe LSR 2019 10 MB 65
pdf 7.Uchawła Walnego Zebrania Członków 5- zysk za 2018 236 KB 59
pdf 8.Protokół Komisji Mandatowo-skrutacyjnej 193 KB 63