+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

NABÓR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

Ewidencja wniosków naboru I/2017 (LSR)

protokół nr 2_2017 z Posiedzenia Rady 26.07.2017

 

WYNIKI NABORU

a. lista wybranych operacji 2.1.4

LISTA OPERACJI WYBRANYCH i ZGDODNYCH Z LSR

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej

i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC,  złożonych w ramach naboru NR 1/2017

 Limit środków w ramach naboru: 1 694 000,00 zł

Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów.

 

Lp.WnioskodawcaTytuł operacjiZnak sprawyWnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotychLiczba uzyskanych punktówUstalona kwota wsparciaWkład własny [%]
123456 7
1.Gmina Miasto ŚwinoujścieUtworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu Integracyjno-festynowego w Świnoujściu OgnicyLGRZS.I.4204.02.2017300 00026300 00034,05
2.Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-VinetaWZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ WOLINA POPRZEZ BUDOWĘ OBIEKTU NOCLEGOWEGO O CHARKTERZE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGOLGRZS.I.4204.03.2017281 57326281 57345,00
3.Gminny Ośrodek Kultury w StepnicyBudowa zadaszenia estrady plenerowej w StepnicyLGRZS.I.4204.05.2017200 61819200 61885,00
4.Gmina WolinPRZEBUDOWA UL.MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIELGRZS.I.4204.01.2017286 49618286 49649,00
5.Gmina StepnicaBudowa zjeżdżalni rekreacyjnej na plaży w StepnicyLGRZS.I.4204.04.2017299 99713299 99785,00
6.Gminny Ośrodek Kultury w StepnicyBudowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w StepnicyLGRZS.I.4204.06.201790 2881390 28885,00

 

 kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór
 bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

b. lista wybranych operacji 2.2.2

LISTA OPERACJI WYBRANYCH i ZGDODNYCH Z LSR

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej

i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 2.2.2. STOP KŁUSOWNICTWU,  złożonych w ramach naboru NR 1/2017

 

Limit środków w ramach naboru: 484 000,00 zł

Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów.

 

Lp.WnioskodawcaTytuł operacjiZnak sprawyWnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotychLiczba uzyskanych punktówUstalona kwota wsparciaWkład własny [%]
123456 7
1.Komenda Wojewódzka Policji w SzczecinieStop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa.LGRZS.I.4212.01.2017300 00022300 00051,02

 

 kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór
 bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

c. lista niewybranych operacji 2.1.4

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej

i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC,  złożonych w ramach naboru NR 1/2017

 

Limit środków w ramach naboru: 1 694 000,00 zł

Lp.WnioskodawcaTytuł operacjiZnak sprawyWnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotychLiczba uzyskanych punktówUstalona kwota wsparciaWkład własny [%]
123456 7
1.Pod Dębami Wiesława FuksaRemont budynku pod potrzeby turystyczne oraz przystosowanie ogrodu pod plac zabaw, stworzenie wypożyczalni sprzętu wodnegoLGRZS.I.4212.07.2017300 000,00Niezgodna z LSR0,0031,98

 

 kolorem oznaczono wnioski nie wybrane do dofinansowania nie zgodne z LSR
 bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

d. lista niewybranych operacji 1.4.1

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej
i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 1.4.1. ROZWAŻNE ZARZĄDZANIE AKWENAMI I INFRASTRUKTURĄ RYBACKĄ, złożonych w ramach naboru NR 1/2017

Limit środków w ramach naboru: 25 410,00 zł

Lp.WnioskodawcaTytuł operacjiZnak sprawyWnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotychLiczba uzyskanych punktówUstalona kwota wsparciaWkład własny [%]
123456 7
1.Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.Wykonanie opracowania: „Kierunki racjonalizacji wykorzystania infrastruktury Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu”LGRZS.I.4204.01.201716 730,25Niezgodna z LSR0,0085,00

 

 kolorem oznaczono wnioski nie wybrane do dofinansowania nie zgodne z LSR
 bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór