+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

NABÓR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

Ewidencja wniosków naboru I/2017 (LSR)

protokół nr 2_2017 z Posiedzenia Rady 26.07.2017

 

WYNIKI NABORU

a. lista wybranych operacji 2.1.4

LISTA OPERACJI WYBRANYCH i ZGDODNYCH Z LSR

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej

i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC,  złożonych w ramach naboru NR 1/2017

 Limit środków w ramach naboru: 1 694 000,00 zł

Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów.

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Wkład własny [%]
1 2 3 4 5 6   7
1. Gmina Miasto Świnoujście Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu Integracyjno-festynowego w Świnoujściu Ognicy LGRZS.I.4204.02.2017 300 000 26 300 000 34,05
2. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta WZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ WOLINA POPRZEZ BUDOWĘ OBIEKTU NOCLEGOWEGO O CHARKTERZE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO LGRZS.I.4204.03.2017 281 573 26 281 573 45,00
3. Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy LGRZS.I.4204.05.2017 200 618 19 200 618 85,00
4. Gmina Wolin PRZEBUDOWA UL.MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE LGRZS.I.4204.01.2017 286 496 18 286 496 49,00
5. Gmina Stepnica Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej na plaży w Stepnicy LGRZS.I.4204.04.2017 299 997 13 299 997 85,00
6. Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy LGRZS.I.4204.06.2017 90 288 13 90 288 85,00

 

  kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór
  bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

b. lista wybranych operacji 2.2.2

LISTA OPERACJI WYBRANYCH i ZGDODNYCH Z LSR

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej

i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 2.2.2. STOP KŁUSOWNICTWU,  złożonych w ramach naboru NR 1/2017

 

Limit środków w ramach naboru: 484 000,00 zł

Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów.

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Wkład własny [%]
1 2 3 4 5 6   7
1. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Stop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa. LGRZS.I.4212.01.2017 300 000 22 300 000 51,02

 

  kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór
  bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

c. lista niewybranych operacji 2.1.4

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej

i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC,  złożonych w ramach naboru NR 1/2017

 

Limit środków w ramach naboru: 1 694 000,00 zł

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Wkład własny [%]
1 2 3 4 5 6   7
1. Pod Dębami Wiesława Fuksa Remont budynku pod potrzeby turystyczne oraz przystosowanie ogrodu pod plac zabaw, stworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego LGRZS.I.4212.07.2017 300 000,00 Niezgodna z LSR 0,00 31,98

 

  kolorem oznaczono wnioski nie wybrane do dofinansowania nie zgodne z LSR
  bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

d. lista niewybranych operacji 1.4.1

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Celu ogólnego 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej
i wędkarstwa, Przedsięwzięcia 1.4.1. ROZWAŻNE ZARZĄDZANIE AKWENAMI I INFRASTRUKTURĄ RYBACKĄ, złożonych w ramach naboru NR 1/2017

Limit środków w ramach naboru: 25 410,00 zł

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Wkład własny [%]
1 2 3 4 5 6   7
1. Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. Wykonanie opracowania: „Kierunki racjonalizacji wykorzystania infrastruktury Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu” LGRZS.I.4204.01.2017 16 730,25 Niezgodna z LSR 0,00 85,00

 

  kolorem oznaczono wnioski nie wybrane do dofinansowania nie zgodne z LSR
  bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór