+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Dokumenty do pobrania

Ustawa Dz.U. 2015 poz.1358 z dnia 10 lipca 2015


Ustawa Dz.U. 2017 poz.5 z dnia 15 grudnia 2016


Ustawa Dz.U. 2014 poz. 1146 z dnia 11 lipca 2014


Ustawa Dz.U. 2015 poz. 378 z dnia 20 lutego 2015


Rozporządzenie z dnia 9 września 2016 Dz.U. 2016 poz. 1435


Rozporządzenie NR 1303-2013 z dnia 17 grudnia 2013 wspólne przepisy EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR


Rozporządzenie NR 508-2014 z dnia 15 maja 2014 w sprawie EFMiR


Rozporządzenie Delegowane Komisji EU 2015-531 z dnia 24 listopada 2014 uzupełnienie Rozporządzenia 508-2014


Regulamin Rady LGR Zalew Szczecinski


Lokalna Strategia Rozwoju 18-09-2018


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I 2018


OGLOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR II 2018


oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci


instrukcja wypełniania WoD (czerwiec 2018)


oświadczenia, załaczniki do wniosku


4.2 wzór umowy (1)


biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4 (2)


Zasady konkurencyjnego wyboru wykonaców w ramach Programu Operacyjnego _Rybactwo i Morze_ z 23.06.2021


Uchwała nr 9_WZC_2021 aktualizacja LSR z dnia 18 maja 2021 r.


Uchwała nr 4-WZC_XLIX_2020 przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka _Zalew Szczeciński_


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”


instrukcja_wop_4_2_4z (3)


oswiadczenie_pelnomocnik-1


oswiadczenie_do-listy-obecnosci


oswiadczenie_pelnomocnik


oswiadczenie_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela


oswiadczenie_reprezentant


oswiadczenie_reprezentant-1


WoD (czerwiec 2018)


wop_4_2_4z (1)


zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe (1)


zal-nr-2_hamonogram_zaliczki (1)


zal-nr-3-wniosek_zaliczki (2)


zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych (3)


zalacznik-nr-1-do-instrukcji (1)


LGR Strategia zmiany finansowe 27-06-2019


Nowe_zasady_konkurencyjnego_wyboru_wykonawcow_w_ramach_Programu_Operacyjnego_Rybactwo_i_Morze_obowiazujace_od_1_pazdziernika_2019_r


Wytyczne_dla_Instytucji_Pośredniczących_8052020-zawieszenie wytycznych o konkurencyjności


2021_konkurencyjność_przedłużenie braku sankcjonowania do 30 czerwca 2021


2021_konkurencyjność_doprecyzowane zasady konkurencyjności


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR II 2021


WoD_grant_zatwierdzony_2z


DDD-WL.6173.2.2022.JZ


WoP_grant_zatwierdzony_2z


WoP_inne_zatwierdzony_6z


WoP_KB_zatwierdzony_5z


WoD_inne_zatwierdzony_6z


WoD_KB_zatwierdzony_5z


WoD_współpraca_zatwierdzony_4z


WoP__współpraca_zatwierdzony_4z


Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


harmonogram naborów 2021