+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Day

5 stycznia, 2021
W związku z ostatecznym przeniesieniem strony internetowej PO RYBY 2014-2020​ z domeny MGMiŻŚ do domeny MRiRW poniżej bezpośredni zaktualizowany link do obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Księgi Wizualizacji Znaku: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020
Więcej
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad… Czytaj więcej Informacje o programie „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
Więcej
W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem rybołówstwa wraz z działaniami info-promo dotyczącymi  Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” do struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelką korespondencję mailową należy kierować na adresy mailowe w domenie @minrol.gov.pl.
Więcej
Zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. oraz 2 listopada 2020 r., zmieniającymi rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierującym działem administracji rządowej „rybołówstwo” jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie… Czytaj więcej Informacja
Więcej
W dniu 29-12-2020 roku obradowała Rada Lokalnej Grupy Rybackiej “Zalew Szczeciński” w sprawie stanowiska do protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” złożonego przez pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PARTMIR Mirosław Szychulski w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje” złożonego w… Czytaj więcej POSIEDZENIE RADY W DNIU 29-12-2020 r.
Więcej