+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

By

admin
W dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR Zalew Szczeciński. Podczas posiedzenia Walne Zebranie dokonało zmian w Statucie, Regulaminie Rady i Lokalnej Strategi Rozwoju. Przywrócono na listę członków zwyczajnych stowarzyszenia 8 podmiotów.
Więcej
08 listopada 2017 roku w Peenemunde w Niemczech odbyło się spotkanie w Muzeum Techniki nt. MORSKIEJ TURYSTYKI WĘDKARSKIEJ. Uczestnikami spotkania byli naukowcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe związane z ochroną środowiska i LGR, osoby publiczne i prywatne z różnych państw UE, którzy są zainteresowani rozwojem wędkarstwa morskiego i ochroną wód Bałtyku.
Więcej
W dniu 6 listopada 2017 roku w siedzibie LGR Zalew Szczeciński odbyło się odwoławcze Posiedzenie Rady. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o Polityce Spójności w zw. z art. 22 ust 8 ustawy  RLKS  oraz art. 22 ust 7 ustawy RLKS. Rada w terminie 14 dni od otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej oceny przez… Czytaj więcej Posiedzenie odwoławcze Rady
Więcej
Na podstawie § 23 ust. 10 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” zwołuje XLII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie przy ul. Zamkowej 23a w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej – Dworek Woliński. Rozpoczęcie obrad o godz. 16:00.
Więcej
Zarząd LGR Zalew Szczeciński informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku tj. poniedziałek o godzinie 14:30 w siedzibie biura LGR Zalew Szczeciński przy ul. Dworcowej 4, w Świnoujściu, odbędzie się odwoławcze posiedzenie Rady. Celem posiedzenie jest ocena i zajęcie stanowiska otrzymanych protestów do naboru nr II/2017 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,… Czytaj więcej Zawiadomienie o posiedzeniu Rady.
Więcej
W dniu 23 października w Urzędzie Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego doszło do podpisania kolejnych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Szczęśliwymi beneficjentami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy – reprezentowany przez Panią Dyrektor Mirosławę Nowak. Umowy zostały podpisane na realizację dwóch operacji pn: “Budowę zadaszenia… Czytaj więcej Kolejne umowy podpisane
Więcej
W dniu 23 października 2017 roku w Wolinie podpisano pierwsze umowy na wsparcie dla beneficjentów w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Operacje obejmują zakres wpisujący się Cel ogólny 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania Cel szczegółowy 2.1. Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej… Czytaj więcej Pierwsze umowy podpisane
Więcej
W dniu 25 października  o godz. 14:00 w siedzibie LGR Zalew Szczeciński odbędzie się debata w sprawie zmian  Regulaminu Rady i zamian w  kryteriach wyboru operacji.  Poniżej prezentujemy roboczy program spotkania: Otwarcie spotkania (powitanie i wprowadzenie: cel i porządek spotkania ). Prezentacja propozycji zmian w Regulaminie Rady . Dyskusja, podsumowanie i wnioski. Zamknięcie spotkania. W… Czytaj więcej Debata w dniu 25 października w sprawie zmian Regulaminu Rady i zamian w kryteriach wyboru operacji
Więcej
W daniach 26 i 28 września i 9 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew szczeciński. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGR Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. Przedmiotem wyboru i… Czytaj więcej Wyniki naboru Nr II/2017
Więcej
Pani  Małgorzata Całka  Kierownik Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Zalew Szczeciński”, zawiadamia, iż w dniu 09 października 2017 roku tj. w poniedziałek o godzinie 15:30 w siedzibie Biura LGR Zalew Szczeciński , odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia. Celem posiedzenia jest ocena operacji w ramach II naboru wniosków nr II/2017, który odbył się w terminie od… Czytaj więcej Ogłoszenie – posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia
Więcej
1 2 3 5