+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. oraz 2 listopada 2020 r., zmieniającymi rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierującym działem administracji rządowej „rybołówstwo” jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. 2020 poz. 1928)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. 2020 poz. 1929)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. 2020 poz. 1930)