+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 26 kwietnia br. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostały ogłoszone wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniżej przytaczamy istotne informacje dotyczące wyników konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 8 października 2015 r.

W okresie naboru wniosków (od 9 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwały o wyborze LSR.

Limity dostępnych środków dla Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach poszczególnych programów zostały określone następująco:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 25 127 028,01 (EUR),
  • Program Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – 18 764 705,88 (EUR).

Do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostało wybranych 17 LSR:

  • 9 LSR finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
  • 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
  • 5 LSR finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Jedna LSR nie została wybrana do realizacji z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Komisja konkursowa przyznała naszej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (obejmującej gminy: Miasto Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica) 226 punktów (92,24%) na 245 punktów możliwych, co zapewniło nam 8 pozycję na liście rankingowej i wybór LSR do realizacji.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom, które uczestniczyły w procesie przygotowania LSR 2014-2020, w szczególności tym, którzy tworzą rybackość naszego obszaru.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 i Regulaminem Rady.

Załączniki:

Adres źródłowy: http://www.zachodniopomorskielgr.wzp.pl/aktualnosci/w-dniu-21042016-r-komisja-do-spraw-wyboru-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-0