+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zmiana przepisów ustawy: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi od dnia 1 czerwca 2017 r. zmianami, wprowadzonymi ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która swym brzmieniem zmieniła ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – w załączeniu przesyłam pismo DDD ARiMR w tej sprawie, które zostało wysłane do wszystkich SW.

Ustawodawca zrezygnował z konieczności wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, które do dnia 1 czerwca 2017 r. było obligatoryjnym elementem uprawniającym skarżącego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W obecnym stanie prawnym, skarżący otrzymując odmowę przyznania pomocy w ramach działań/ poddziałań określonych w art. 3 ust. 1 ustawy EFMR – będzie uprawniony do wniesienia skargi bez uprzedniego wezwania Samorządu Województwa do usunięcia naruszenia prawa.

Z poważaniem,

Jolanta Perkowska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Rybołówstwa

Wydział Lokalnych Strategii Rybackich
tel: 22-583-89-20, fax:22-583-89-01

Załączniki