+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Posiedzenie Rady LGR „Zalew Szczeciński”

Na podstawie art. 58 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) Rada Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” po uwzględnieniu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) protestu pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego pod firmą PARTMIR Mirosław Szychulski, poddała ocenie wniosek o dofinansowanie na realizację operacji pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje”. Rada LGR „Zalew Szczeciński” weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście. W dniu 17 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady rozpatrujące protesty i odwołania w ramach naboru II/ 2019. Rada dokonała autokontroli oceny, zajęła stanowisko dotyczące protestów i przekazała je do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Rada podjęła uchwałę 1/ 2019, w której określono po proteście listę rankingową w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Wypoczynek nad wodą.

w załączeniu:

Uchwała 1-2019

Protokół 6/2019

Załączniki do protokołu 6/2019