+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 18 maja br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej ? Dworek Woliński miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa a naszym Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ?Zalew Szczeciński? z siedzibą w Świnoujściu reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu Województwa umowę ramową dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 podpisał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, ze strony Zarządu Stowarzyszenia – Prezes Zarządu Ryszard Mróz.

Umowa ramowa ? zgodnie z tytułem ? określa prawa i obowiązki stron w zakresie warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (stanowiącej załącznik nr 1 do umowy), która przewiduje finansowanie celów i przedsięwzięć określonych w LSR w ramach Programu Operacyjnego ?Rybactwo i Morze? na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Umowa ustala następujące kwoty środków finansowych na:

  1. wsparcie realizacji LSR: 2 421 784,31 euro, tj. 9 687 137,24 zł,
  2. wsparcie wdrażania projektów współpracy: 55 000,00 euro, tj. 275 000,00 zł,
  3. wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia: 275 000,00 euro, tj. 1 100 000,00 zł.

Umowa określa także harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (załącznik nr 2 do umowy).

Umowa ramowa nr 53/WRiR-II/05/2016 z 18 maja 2016 r. jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce: LSR 2014-2020 i umowa ramowa.

Poniżej zdjęcia z uroczystego podpisania umowy.

WP_002358

WP_002361

WP_002364