+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

ZMIANA REGULAMINU RADY

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” informuje, iż Zarząd Stowarzyszenia Uchwała NR 3/III/2018 z dnia 12 marca 2018r. zastosował się do wytycznych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zaleceń audytu desygnacyjnego w zakresie:

  1. Promowania równouprawnienia mężczyzn i kobiet
  2. Niedyskryminacji
  3. Dostępności dla osób niepełnosprawnych
  4. Zapewnienia, że wybierane operacje nie będą wybrane, w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Rady oraz Karcie Oceny Zgodności Operacji z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest w zakładce RADA.