+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” (dalej „Stowarzyszenie) działając na podstawie § 23 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia zwołuje LIV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 16:30 (pierwszy termin) w Stepnicy w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Portowa 7.

 W przypadku braku, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania na zebraniu zwołanym
w pierwszym terminie, zwołuje się LV Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 17:00 (drugi termin) w Stepnicy w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Portowa 7.

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.

7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2022 rok.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2022 rok;

2) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2022 rok;

3) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2022 na działalność statutową Stowarzyszenia;

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok;

5) zmiany statutu Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”;

6) zmiany uchwały nr 11/V/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wysokości rocznych składek członkowskich oraz terminów i zasad ich płatności obowiązujące członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”;

7) niewypłacania diet członkom Zarządu w 2024 roku.

11. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.

12 .Zakończenie zebrania.

 

Zaproszenie

2023_uchwała 1 spraw. Kom. Rew_

2023_uchwała 2 – sprawozdania zarządu

2023_uchwała 2 – zatwierdzenie sprawozdania zarządu

2023_uchwała 3- Sprawozdanie finansowe SF2022-LGRodczyt

2023_uchwała 3- sprawozdanie finansowe

2023_uchwała 4 absolutorium

2023 uchwała 5 statutu LGR Zalew Szczeciński ver jednolita

2023 uchwała 5 zmiana statutu LGR Zalew Szczeciński

2023 uchwała 6 zniesienie składek od rybaków i armatorów

2023_uchwała 7 niewypłacania diet