+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” (dalej „Stowarzyszenie) działając na podstawie § 23 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia zwołuje LVI Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 17 października 2023 roku o godz. 16:00 (pierwszy termin) w Międzyzdrojach w Międzynarodowym Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20.

W przypadku braku, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania na zebraniu zwołanym
w pierwszym terminie, zwołuje się LVII Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 października 2023 roku o godz. 16:30 (drugi termin) w Międzyzdrojach
w Międzynarodowym Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20.

Planowany porządek obrad

1.     Otwarcie zebrania.

2.     Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.

3.     Przyjęcie porządku zebrania.

4.     Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

5.     Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty .

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty.

7.     Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.

8.     Zakończenie zebrania.

 

Materiały dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr-zalew.pl

 

Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu – członka Stowarzyszenia – jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.

Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli WZC zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka WZC i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich oraz terminu ich zapłaty

Zaproszenie