+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR II/2021

Protokół
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5

 

1.2.2. SIEC DOSTAW

LISTA WYBRANYCH OPERACJI
Nabór Nr II/2021

1.2.2. SIEĆ DOSTAW I SPRZEDAŻY LOKALNYCH PRODUKTÓW RYBNYCH

Limit środków finansowych: 516 312,00
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów
Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Wkład własny [%]
1. Tyluś Piotr Zakup obiektu przetwórstwa rybnego i mięsnego oraz urządzeń linii produkcyjnej LGRZS.4112.4.II.2021 271 950 36 271 950 51
2. Klimowicz Andrzej Od łowiska do półmiska, zakup pojazdu chłodni. LGRZS.4112.2.II.2021 78 400 32 78 400 50
3. Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny na obszarze LSR poprzez zakup komory chłodniczo – mroźniczej w celu rozwoju działalności gospodarczej Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński. LGRZS.4112.3.II.2021 53 312 28 53 312 51
4. Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny na obszarze LSR poprzez zakup mebli dla lokalu Międzyzdrojach w celu rozwoju działalności gospodarczej Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński. LGRZS.4112.1.II.2021 10 357 27 10 357 51

1.3.2 Przedsiębiorczy rybak

LISTA WYBRANYCH OPERACJI
Nabór Nr II/2021

 1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE LSR

Limit środków finansowych: 980 000,00
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów
Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Wkład własny [%]
1. Ptasznik Remigiusz Piotr Uruchomienie i rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej umożliwiające podnoszenie świadomości potencjału turystycznego regionu Zalewu Szczecińskiego i okolic LGRZS.4122.09.II.2021 283 166 42 283 166 70
2. BARAN LESZEK ANDRZEJ Reorientacja i różnicowanie działalności Leszka Barana w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak poprzez zakup i wypożyczanie łodzi elektrycznych dla turystów LGRZS.4122.01.II.2021 154 152 38 154 152 28,26
3. Grocholska Ewa Reorientacja i różnicowanie działalności Ewy Grocholskiej w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak LGRZS.4122.07.II.2021 300 000 38 300 000 27,52
4. Ociesa Tatiana Reorientacja i różnicowanie działalności Tatiany Ociosa w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak LGRZS.4122.13.II.2021 233 891 38 233 891 20
. ZDANOWICZ Tomasz Aleksander Róznicowanie dochodu z działalności połowowej poprzez świadczenie kompleksowych usług turystyki wędkarskiej. LGRZS.4122.05.II.2021 224 766,00 37 224 766,00 20
1. Patryjas Izabela Zakup komory hiperbarycznej do gabinetu fizjoterapii LGRZS.4122.08.II.2021 65 573,00 36 65 573,00 51
2. Piotr Szymański Reorientacja i różnicowanie działalności Piotra Szymańskiego w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak LGRZS.4122.19.II.2021 225 208,00 36 225 208,00 20
3. FIZJO-MED KAROL ŚLIWIŃSKI Karol Piotr Rozwój przedsiębiorstwa FIZJO-MED poprzez wyposażenie, informatyzację i remont przychodni oraz wzrost zatrudnienia LGRZS.4122.10.II.2021 155 000,00 35 155 000,00 60,57
4. PROFI-MED Sp. z o.o. Zakup innowacyjnego tomografu komputerowego szansą na rozwój działalności medycznej spółki PROFI-MED LGRZS.4122.17.II.2021 300 000,00 32 300 000,00 74,92
5. PALUSIŃSKA HENRYKA Zakup specjalistycznego środka transportu wyposażonego w kontener chłodniczy oraz zakup komory wędzarniczej LGRZS.4122.12.II.2021 171 680,00 28 171 680,00 20
6. PIOTR SOWIŃSKI DON SOWINCZI Piotr n/d Podniesienie jakości usług przedsiębiorstwa Piotr Sowiński Don Sowinczi w Wolinie LGRZS.4122.11.II.2021 70 000,00 27 70 000,00 63,06
7. Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda Magdalena Jedrzejczyk Zakup sprzętu rowerowego i utworzenie nowej usługi – wypożyczalni rowerów w Szkole Aktywnego Wypoczynku Frajda w Czarnocinie LGRZS.4122.15.II.2021 40 378,00 24 40 378,00 51,02
8. Nowicki Bartosz Zakup koparko – ładowarki JCB 3CX Plus z wymiennym osprzętem LGRZS.4122.18.II.2021 274 591,00 24 274 591,00 51
9. Firma Meranti Przemysław Lewandowski Przemysław Antoni Poprawa konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności turystycznej poprzez zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego LGRZS.4122.14.II.2021 50 816,00 23 50 816,00 55
10. Kowalak Patryk Budowa dwóch drewnianych budynków przeznaczonych na świadczenie usług wynajmu LGRZS.4122.04.II.2021 142 012,00 22 142 012,00 52
11. Iwona Samołyk Iwona Grażyna Dom na klifie Lubin – poszerzenie działalności gospodarczej i poprawa konkurencyjności LGRZS.4122.02.II.2021 37 824,00 17 37 824,00 52
12. Całka Małgorzata Krystyna Podejmowanie działalności gospodarczej LGRZS.4122.03.II.2021 5 500,00 16 5 500,00 53,86

 1.3.2 Przedsiębiorczy rybak niewybrane

 

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH
Nabór Nr II/2021

 1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE LSR

Limit środków finansowych: 980 000,00
Lp. Znak sprawy Nr identyfikacyjny Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Wnioskowana kwota wsparcia Weryfikacja wstępna pozytywna
TAK/NIE
Zgodność z LSR
TAK/NIE
Zgodność z PROGRAMEM
TAK/NIE
Liczba punktów według lokalnych kryteriów wyboru
1. LGRZS.4122.16.II.2021 Józefa Brodzińska REMONT I MODERNIZACJA 55 761,00 TAK TAK TAK 11

 

2.1.4 INFRASTRUKTURA  TURYSTYCZNO REKREACYJNA

LISTA WYBRANYCH OPERACJI
Nabór Nr II/2021

2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC

Limit środków finansowych: 913 636,00
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów
Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Wkład własny [%]
1. Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy. LGRZS.4204.05.II.2021 300 000 25 300 000 69,16
2. Gmina Miasto Świnoujscie/Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na wyspie Karsibór w Świnoujściu LGRZS.4204.06.II.2021 134 836 24 134 836 50
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy Utworzenie Izby oraz pomnika pamięci w Stepnicy LGRZS.4204.01.II.2021 145 380 23 145 380 15
4. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie LGRZS.4204.02.II.2021 36 646 18 36 646 24,35
5. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie Prace remontowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie LGRZS.4204.03.II.2021 114 246 17 114 246 29,11
6. Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami służącymi do podświetlenia architektury oraz przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje LGRZS.4204.04.II.2021 150 000 16 150 000 15
kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór
bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór