+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Wyniki naboru I/2019

W dniu 31 maja i 06 czerwca odbyły się posiedzenia Rady LGR Zalew Szczeciński w czasie których dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/2019 trwającego od 26 kwietnia 2019 do 10 maja  2019 roku.

W ramach przedsięwzięcia – 2.1.4. Infrastruktura turystyczno–rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic limit środków 1 694 000,00 zł,  złożono 9  wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1970132,00. Rada dokonała oceny i wyboru operacji. Jeden  wniosek był nie zgodny z celami LSR i programem operacyjnym Rybactwo i Morze, osiem wniosków  zostało wybranych do dofinansowania.

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy. Dokumentacja z posiedzenia oraz listy do pobrania poniżej.  Dokumentacja wnioskodawców została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami. Szczegółowe wyniki oceny zostały przekazane pisemnie każdemu z wnioskodawców. Zgodnie z przepisami prawa poniżej publikowany jest protokół z posiedzenia Rady oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania, listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym z Programem oraz listy operacji wybranych do dofinansowania.

Protokół 2/2019 z 6.06.2019

Uchwała rady 3/2019 z 06.06.2019