+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

W dniu 21 maja 2018 podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn „Modernizacja drogi rowerowej na trasie Stepnica – Widzieńsko”.

W dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn „Modernizacja drogi rowerowej na trasie Stepnica – Widzieńsko”. Województwo Zachodniopomorskie reprezentował Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast Gminę Stepnica Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje remont istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Stepnica-Widzieńsko na odcinku 7 km i szerokości 2 m. Zakłada się wykonanie na całej długości ścieżki warstwy ścieralnej z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej typu HanseGrand Robust co spowoduje znaczną poprawę komfortu jazdy rowerem.

Jednym z elementów projektu będzie utworzenie punktów przesiadkowych wyposażonych w wiaty, stoły, ławki oraz stojaki dla rowerów w Widzieńsku i Stepnicy (w Stepnicy na początku ścieżki rowerowej, w Widzieńsku przy trasie rowerowej). Zakres oraz koszt wskazanych robót budowlanych został określony w opracowanym projekcie budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim na podstawie którego oszacowano ogólne koszty projektu które wyniosły nieco ponad 1 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości 657 000,00 zł. Środki na realizację przedmiotowego projektu pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wielu mieszkańców z terenu Widzieńska pracuje w Goleniowskim Parku Przemysłowym i w IKEA Industry w Stepnicy. Modernizacja trasy rowerowej wraz z utworzeniem punktów przesiadkowych ułatwi codzienny dojazd tych mieszkańców do miejsc pracy, co wpłynie także na ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją samochodową. Ponadto modernizacja drogi rowerowej wpłynie pozytywnie na atrakcyjność turystyczną naszej Gminy.