+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Uwaga Konkurs! – „ Z rybą za PAN BRAT”

Regulamin konkursu plastycznego

 „ Z rybą za PAN BRAT”

zorganizowanego dla dzieci z klas III –Szkół Podstawowych

 

ORGANIZATOR:

Lokalna Grupa rybacka Zalew Szczeciński ,Miejski  Dom Kultury

 

CELE KONKURSU:

-promocja lokalnych produktów rybnych

-popularyzacja spożywania lokalnej świeżej ryb

-upowszechnianie kultury rybackiej

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

– wyrabianie poczucia estetyki

– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych

 

NAGRODY

Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz 3 wyróżnienia w  kategorii wiekowej .

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas III szkół podstawowych i trwa od 01.06.2018 r. do 22.06.2018 r.

Tematyka prac ściśle związana z popularyzacją spożywania lokalnych ryb.

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych.

Może być wykonana w dowolnej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.

Pracę należy zabezpieczyć oraz czytelnie opisać wg wzoru:

imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego

 

TERMINY:

Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 22.06.2018 r.. do Miejskiego Domu Kultury filia Warszów

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi dnia 24.06.2018r. o godz. 12.30 w trakcie trwania Pikniku Dzień Rybaka

 

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

W razie pytań prosimy o kontakt

Z p.Magdalena Kucharczk tel.665  917 908