+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Posiedzenie Rady Odwoławcze

2 Protokół – 25.02.2019

UCHWAŁA NR 3/2019
W dniu 25 lutego 2019 roku w siedzibie LGR Zalew Szczeciński odbyło się Posiedzenie Rady. Protest do wniosku o dofinansowanie nr LGRZS.II.4122.05.2018 na przedsięwzięcie Przedsiębiorczy rybak oraz przedsiębiorczość na obszarze LSR wpłynął 11 lutego 2019. Wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów przez co nie został wybrany do dofinansowania. Protest wnosi o ponowną ocenę punktacji przyznanej w ramach 4 kryteriów: wpływ operacji na sektor rybacki, wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego, innowacyjność, realizacja dodatkowego wskaźnika LSR. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o Polityce Spójności w zw. z art. 22 ust 8 ustawy RLKS oraz art. 22 ust 7 ustawy RLKS. Rada w terminie 14 dni od otrzymania protestu zweryfikowała wyniki dokonanej oceny przez siebie operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.