+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

POSIEDZENIE RADY LGR „ZALEW SZCZECIŃSKI”

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” informuję, że w dniu 15.02.2022 r.
o godz. 13:30 
odbędzie się  w trybie niestacjonarnym posiedzenie Rady LGR „Zalew Szczeciński”.

Celem posiedzenia jest podział na zespoły wniosków złożonych w ramach naboru nr II/2021.

Ponadto posiedzenia Rady odbędą się w terminach 01.03.2022, 03.03.2022, 08.03.2022 i 14.03.2022 r.

 

Porządek posiedzenia w dniu 15.02.2022 r.

 1. Otwarcie posiedzenia, potwierdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 4. Uzupełnienia składu zespołu Rady LGD „Zalew Szczeciński”

 5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”.

 6. Informacja biura o:

  1. Ilości wniosków, które wpłynęły na poszczególne przedsięwzięcia,

  2. Ocenie wstępnej wniosków.

 7. Podział wniosków do oceny na poszczególne zespoły.

 8. Przegląd WoD w celu przygotowania ewentualnych wezwań do złożenia wyjaśnień
  lub dokumentów, gdy konieczne jest ich uzyskanie do oceny zgodności operacji z LSR.

 9. Wolne wnioski i zapytania członków Rady.

 10. Potwierdzenie listy obecności.

 11. Zamknięcie posiedzenia.