+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

PODSUMOWANIE WARSZTATU REFLEKSYJNEGO LGR „Zalew Szczeciński”

PODSUMOWANIE WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

LGR „Zalew Szczeciński”

 

 W dniu 26 lutego 2018 r. odbył się warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGR „Zalew Szczeciński”. W spotkaniu udział wzięli: Członkowie Zarządu LGD, Członkowie Rady LGD, mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz Pracownicy Biura 

Warsztat podzielony był na kilka bloków tematycznych, podczas których omówiono i przeanalizowano m.in. zapisy umowy ramowej i Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR. Dyskusja dotyczyła również jakości składanych projektów, roli, jaką spełniają kryteria wyboru projektów oraz procedury wyboru operacji, zmian społeczno-gospodarczych mających wpływ na aktualność zapisów LSR. Na zakończenie wypracowano sposoby reagowania na sytuacje zagrażające osiągnięciu zaplanowanych wskaźników oraz sformułowano rekomendacje.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej. Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią podstawę ewaluacji zewnętrznej.

Text box item sample content