+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Nabór na Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA i AKWAKULTURA

Wydział Nauk o Środowisku
Kierunek Rybactwo

posiadający ponad 65 letnią tradycję kształcenia oraz ocenę wyróżniającą wydaną przez Polską Komisję
Akredytacyjną

Ogłasza nabór na Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA i AKWAKULTURA

Wydział Nauk o Środowisku
Kierunek Rybactwo

posiadający ponad 65 letnią tradycję kształcenia oraz ocenę wyróżniającą wydaną przez Polską Komisję
Akredytacyjną

Ogłasza nabór na Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA i AKWAKULTURA

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących
(lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Gospodarstwach Rybackich, Polskim Związku Wędkarskim, w
parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się
problematyką rybacką.
Rodzaj i czas trwania studiów
Studia są dwusemestralne w systemie niestacjonarnym (zajęcia raz w miesiącu, w soboty i niedziele).
Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i zajęć terenowych wynosi 160
godzin.

Termin rekrutacji mija 7 października 2017 roku

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i programu studiów dostępne na stronie:
http://www.edu.pl/oferta kształcenia/studia podyplomowe
lub telefonicznie:
sekretarz studiów podyplomowych mgr inż. Katarzyna Stańczak tel. 89 523 47 90;
e-mail katarzyna.stanczak@uwm.edu.pl
kierownik studiów podyplomowych dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM tel. 89 524 51 25;
e-mail mawoz@uwm.edu.pl