+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Kolejne umowy podpisane

W dniu 23 października w Urzędzie Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego doszło do podpisania kolejnych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Szczęśliwymi beneficjentami byli:

Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy – reprezentowany przez Panią Dyrektor Mirosławę Nowak. Umowy zostały podpisane na realizację dwóch operacji pn: „Budowę zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy” całkowite koszty kwalifikowalne operacji wynoszą 236 021 złotych oraz na „Budowę dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy” gdzie całkowite koszty kwalifikowalne operacji wyniosą 106 221 zł a intensywność pomocy to 85%.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie – reprezentowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Jacka Cegiełę. Umowa została podpisana na operację pn.” Stop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa.” a całkowity koszt kwalifikowalny operacji wyniesie 588 013 zł natomiast  intensywność pomocy to 85%.

Operacje obejmują zakres wpisujący się Cel ogólny 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania.Cel szczegółowy 2.1. Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru Przedsięwzięcie 2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC oraz Cel szczegółowy 2.2. Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa Przedsięwzięcie 2.2.1. WĘDKARSKI ŚWIAT Z ZASADAMI.