Dokumenty | Rybacka Lokalna Grupa Działania Zalew Szczeciński

Dokumenty

Nazwa pliku Rozmiar
Pobrane pliki
Protokół XXXIII WZCz 2.88 MB Pobierz 233
Protokół XXIX WZCz 22 MB Pobierz 520
Strategia LGR (LSROR) 1.85 MB Pobierz 5247
Ewaluacja LGR ZS - Raport Końcowy 4.51 MB Pobierz 1417
Ewaluacja LGR ZS - Propozycja zmian LSROR 3.86 MB Pobierz 672
Kormoran w aspekcie zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - Podsumowanie Konferencji 3.15 MB Pobierz 742
Ocena wpływu budowy i funkcjonowania terminala LNG w Świnoujściu na życie biologiczne i efektywność rybacką w przyległych akwenach 12.71 MB Pobierz 579
Deklaracja członkowska 506.12 KB Pobierz 1075
Oświadczenie o korespondencji drogą elektroniczną 603.08 KB Pobierz 1030
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 424.49 KB Pobierz 1921
Umowa z MRiRW 3.74 MB Pobierz 1112
Wystąpienie Pokontrolne NIK 704.35 KB Pobierz 926
Program Operacyjny - Rybactwo i Morze - projekt 2.34 MB Pobierz 467