Dokumenty | Rybacka Lokalna Grupa Działania Zalew Szczeciński

Dokumenty

Nazwa pliku Rozmiar
Pobrane pliki
Protokół XXXIII WZCz 2.88 MB Pobierz 226
Protokół XXIX WZCz 22 MB Pobierz 514
Strategia LGR (LSROR) 1.85 MB Pobierz 5220
Ewaluacja LGR ZS - Raport Końcowy 4.51 MB Pobierz 1401
Ewaluacja LGR ZS - Propozycja zmian LSROR 3.86 MB Pobierz 664
Kormoran w aspekcie zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - Podsumowanie Konferencji 3.15 MB Pobierz 717
Ocena wpływu budowy i funkcjonowania terminala LNG w Świnoujściu na życie biologiczne i efektywność rybacką w przyległych akwenach 12.71 MB Pobierz 567
Deklaracja członkowska 506.12 KB Pobierz 1068
Oświadczenie o korespondencji drogą elektroniczną 603.08 KB Pobierz 1023
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 424.49 KB Pobierz 1914
Umowa z MRiRW 3.74 MB Pobierz 1105
Wystąpienie Pokontrolne NIK 704.35 KB Pobierz 920
Program Operacyjny - Rybactwo i Morze - projekt 2.34 MB Pobierz 460