Dokumenty | Rybacka Lokalna Grupa Działania Zalew Szczeciński

Dokumenty

Nazwa pliku Rozmiar
Pobrane pliki
Protokół XXXIX WZCz 2.91 MB Pobierz 16
Uchwała nr 1 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok 4.54 MB Pobierz 12
Uchwała nr 2 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok 2.82 MB Pobierz 14
Uchwała nr 3 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok 405.53 KB Pobierz 15
Uchwała nr 4 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie upoważnienia Zarządu do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 947.52 KB Pobierz 12
Uchwała nr 5 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie składek członkowskich gmin 316.41 KB Pobierz 15
Uchwała nr 6 XXXIX 2016 WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie diet dla członków Rady 602.78 KB Pobierz 12
Uchwała nr 7 XXXIX WZCz LGR Zalew Szczeciński w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostek mikro 284.02 KB Pobierz 16
Strategia LGR (LSROR) 1.85 MB Pobierz 5293
Protokół XXXIII WZCz 2.88 MB Pobierz 253
Ewaluacja LGR ZS - Raport Końcowy 4.51 MB Pobierz 1450
Protokół XXIX WZCz 22 MB Pobierz 549
Ewaluacja LGR ZS - Propozycja zmian LSROR 3.86 MB Pobierz 690
Kormoran w aspekcie zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - Podsumowanie Konferencji 3.15 MB Pobierz 775
Ocena wpływu budowy i funkcjonowania terminala LNG w Świnoujściu na życie biologiczne i efektywność rybacką w przyległych akwenach 12.71 MB Pobierz 592
Deklaracja członkowska 506.12 KB Pobierz 1091
Oświadczenie o korespondencji drogą elektroniczną 603.08 KB Pobierz 1048
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 424.49 KB Pobierz 1935
Umowa z MRiRW 3.74 MB Pobierz 1126
Wystąpienie Pokontrolne NIK 704.35 KB Pobierz 944