+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Północny Szlak Rybacki

Północny Szlak Rybacki

Koncepcja Północnego Szlaku Rybackiego wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji

Północny Szlak Rybacki jako szlak kulturowy, który będzie prawdopodobnie pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Jak dotąd nie powstał jeszcze produkt łączący obiekty i wydarzenia kulturalne związane z rybactwem na skalę kilku województw. Inicjatorami, a także instytucjami spełniającymi rolę koordynującą i zarządzającą szlakiem jest 9 lokalnych grup rybackich działających na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego:

 • Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
 • Słowińska Lokalna Grupa Rybacka
 • Lokalna Grupa Rybacka „Kaszuby”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
 • Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
 • Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
 • Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie jeziora Mazurskie”

Zakres tematyczny szlaku

Szlak kulturowy obejmować będzie między innymi następujące tematy:

 • Tradycja i historia rybactwa
 • Rybołówstwo morskie i śródlądowe
 • Akwakultura, w tym wylęgarnictwo
 • Ichtiologia i ekologia środowisk wodnych
 • Tradycyjne kulinaria rybne
 • Tradycyjne Rybactwo Jeziorne na Mazurach
 • Historia polskiego rybołówstwa dalekomorskiego
 • Historia, tradycja i współczesność rybołówstwa morskiego na Zalewie Wiślanym.

Typy obiektów proponowanych do włączenia w szlak

Trzymając się wcześniej wymienionego zakresu tematycznego, do szlaku zostaną włączone następujące obiekty i podmioty:

 • Centra Promocji i Edukacji utworzone na potrzeby koordynacji i wzbogacenia oferty;
 • Muzea, izby muzealne i ekspozycje na temat rybołówstwa,
 • Gospodarstwa rybackie, kutry i łowiska specjalne, gdzie odwiedzający mieliby możliwość zakupienia świeżych ryb, obserwacji tradycyjnych lub nowoczesnych metod połowu;
 • Targi i przetwórnie rybne;
 • Szkutnicy i producenci sieci rybackich;
 • Ośrodki edukacji ekologicznej;
 • Gospodarstwa agroturystyczne z ofertą dla wędkarzy.
 • Restauracje, smażalnie i wędzarnie z menu zawierającym więcej niż 50% dań z ryb;
 • Wylęgarnie miejscowych gatunków ryb – możliwość obejrzenia procesu inkubacji ryb.

Trzeba zaznaczyć, że nie tylko zgodność z tematyką szlaku jest warunkiem uwzględnienia danego obiektu w ofercie szlaku. Liczy się przede wszystkim autentyczność obiektów, dostępność dla zwiedzających oraz deklaracja współpracy gestora miejsca z podmiotami zarządzającymi szlakiem.

Aby Północny Szlak Rybacki stał się w pełni produktem materialnym, o rozpoznawanej i uznanej marce w regionie i Polsce, niezbędne jest podejmowanie szeregu działań już na etapie projektowania szlaku. Nie może to być również przedsięwzięcie jednorazowe – jego realizacja winna pociągać za sobą obowiązek stałego udoskonalania oferty. Najważniejsze działania profesjonalizujące to:

 • Stworzenie księgi identyfikacji wizualnej, zawierającej logo oraz wzory barw i elementów graficznych wykorzystywanych w materiałach informacyjnych;
 • Pełna dostępność obiektów szlakowych,
 • Oznakowanie szlaku w terenie drogowskazami oraz tablicami informacyjnymi;
 • Standaryzacja udostępniania obiektów na szlaku;
 • Utworzenie portalu internetowego szlaku i jego bieżąca aktualizacja;
 • Cykliczne wydawanie materiałów promocyjnych (map i folderów) oraz kampania marketingowa
 • Trwałość organizacyjna i finansowa podmiotów zarządzających szlakiem.

Centra Promocji i Edukacji

W ramach szlaku proponuje się utworzenie Centrów Promocji i Edukacji po jednym na terenie każdej lokalnej grupy rybackiej. Wielofunkcyjność tych obiektów wykraczać ma poza ramy oferty turystycznej, stając się miejscem edukacji dla grup i indywidualnych odwiedzających, integracji lokalnych środowisk oraz wymiany doświadczeń i szkoleń, a przez to stymulowania rozwoju lokalnego.

Centra będą komplementarne w głównym temacie wody i rybactwa, natomiast każde z nich różnić się będzie odrębną tematyką charakterystyczną dla danego obszaru.

LGR „Zalew Szczeciński” tworzy swoje Centrum w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu na kanwie historii polskiego rybołówstwa dalekomorskiego.

Każde Centrum realizować będzie różne funkcje, przede wszystkim: wystawienniczą, edukacyjno-szkoleniową, turystyczną i promocyjną. Centra będą stanowiły tzw. punkty kotwiczne (ośrodki krystalizacji) szlaku, dlatego muszą posiadać szerszą ofertę niż większość obiektów na szlaku. Odwiedzający będą mogli otrzymać w nich materiały na temat szlaku (foldery, mapy), pamiątki, informacje o ofercie obiektów znajdujących się na szlaku i aktualnych wydarzeniach, bądź skorzystać z bezprzewodowego Internetu.

Centra powinny stać się ważnym miejscem integracji społeczności lokalnej, wsparcia przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych.

Północny Szlak Rybacki może sprawić, że kultura związana z rybactwem i w ogólności z całym regionem zostanie na nowo odczytana, a turystyka nie będzie już jedynym narzędziem kształtowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Promocja Północnego Szlaku Rybackiego podczas Pikniku nad Odrą 2019

W dniach 11 i 12 maja 2019 roku odbyła się piętnasta edycja Pikniku nad Odrą. Przy Wałach Chrobrego w Szczecinie spotkali się miłośnicy podróży, smakosze oraz inni mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Impreza zgromadziła 244 wystawców i około 100 tysięcy odwiedzających.
Podczas Pikniku nad Odrą na podstawie umowy o współpracy partnerskiej nr LGRZS.0111.07.2019 z 29 kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta” w Wolinie promowało „Północny Szlak Rybacki”.