+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

UMOWA RAMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku

Aneks nr 1 do umowy jw. zawarty w dniu 26 sierpnia 2016 roku

Załączniki do umowy:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 wraz z załącznikami
 1. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
 1. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 1. Regulamin organu decyzyjnego (zawiera 3 i 5) 1
 1. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników
 1. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD
 1. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 1
 1. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 1
 1. Uchwała nr 7/V/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zgody na zawarcie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy „o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (tj. dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd)

 2. 10a. Uchwała nr 1/VII/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zgody na zawarcie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego aneksu nr 1 do umowy nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18.05.2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tj. dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd)