+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERANE W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020 LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”

B.1      CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020 LGR „ZALEW SZCZECIŃSKI” – diagram wg LSR

 

B.2      PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR 2014–2020 – PROJEKTY KONKURSOWE (opis przedsięwzięć, kwoty alokacji, planowane nabory, ramy ogólne wsparcia) – tabela wg LSR

 

B.2a    Ramy ogólne wsparcia (wg rozporządzenia wymienionego w poz. A.2d)

 

B.3      PLANOWANE WSKAŹNIKI REALIZACJI LSR 2014-2020 (realizacji przedsięwzięć – wskaźniki produktu, realizacji celów szczegółowych – wskaźniki rezultatu, realizacji celów ogólnych – wskaźniki oddziaływania) – zestawienie wg LSR

 

B.4      LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 (załącznik do uchwały nr 1/XXXVII/2016 XXXVII Walnego Zebrania Członków lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z 3 marca 2016 roku)

 

B.4a    uchwała nr 1/XXXVII/2016 XXXVII Walnego Zebrania Członków lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z 3 marca 2016 roku w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020