+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

D.I.  ORGANIZACJA I HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

 

 1. Procedura Organizacji naboru wniosków w LGR „Zalew Szczeciński” (wg załącznika do uchwały nr 10/XII/2015 Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 29 grudnia 2015 r.)

1a.    uchwała nr 10/XII/2015 Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury organizacji naboru wniosków w LGR „Zalew Szczeciński”

 1. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (wg załącznika nr 2 do umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku)
 2. Terminy naboru wniosków o dofinansowanie w 2017 roku (uchwała nr 4/III/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 20 marca 2017 roku)

3a.   Nabór nr I/2017

3b.   Nabór nr II/2017

  

D.II. NABORY WNIOSKÓW

 

II.1   OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW

 II.2   INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

 

 

II.3   PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY

 D.III. AKTUALNE FORMULARZE DOKUMENTÓW

 

III.1  FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA

 1. a) formularz wniosku o dofinansowanie: WoD_4__2__1z (4).xlsx
 2. b) formularz biznes planu uproszczonego: 2017_03_03_biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_P4.doc
 3. c) instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie: pdf

 III.2  WZÓR UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

 1. a) wzór umowy o dofinansowanie: wzór_umowy_o_dofinansowanie_Priorytet_4_Realizacja_lsr.docx
 2. b) zał._nr_1_zestawienie_rzeczowo_finansowe (1).doc
 3. c) zał._nr_2_hamonogram_zaliczki (1).xlsx
 4. d) zał._nr_3_wniosek_zaliczki.docx
 5. e) zał._nr_4_harmonogram_działań_informacyjnych_szkoleniowych_i _promocyjnych.doc

 III.3  FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA

 1. a) Formularz wniosku o płatność: xlsx
 2. b) instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

IW_WoP_4_2_1_realizacja_LSR.pdf