+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zapytanie ofertowe nr LGRZS. 435.01.2019 w sprawie Aplikacji – przewodnika online Północnego Szlaku Rybackiego.

Zapytanie ofertowe nr LGRZS. 435.01.2019

Biuro LGR Zalew Szczeciński, zaprasza do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

„Aplikacji- przewodnika online Północnego Szlaku Rybackiego”

 1. Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: biuro@lgr-zalew.pl.
 2. Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrą i słownie.
 3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką.
 4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
 5. Opis przedmiotu zamówienia:

Aplikacja- Przewodnik online, aplikacja ma na celu oznaczenie atrakcji Północnego Szklaku Rybackiego
na terenie naszego LGR Zalew Szczeciński,
Aplikacja powinna zawierać:

 1. mapę całego północnego szklaku rybackiego taką ogólna nie szczegółową,
 2. Krótki opis Szlaku,
 3. Mapę naszego LGR Zalew Szczeciński i atrakcji z naszego regionu północnego szlaku rybackiego, oznaczonego punktami z krótkim opisem i zdjęciem.
 4. Przy ustalaniu ceny proszę uwzględnić 20 atrakcji, choć liczba ta może być zmienna.

Fizycznie na atrakcjach planujemy tabliczkę i kod QR lub kresowy z odnośnikiem do atrakcji bądź samej aplikacji, wraz z implementacją ze stroną www.lgr-zalew.pl, kodami QR (dla każdej atrakcji indywidualny) oraz podniesienie pakietu hostingowego.

 • Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2019.
 • Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: CENA.
 • Oferta powinna zawierać :
 • tytuł: „Aplikacja- przewodnika online Północnego Szlaku Rybackiego”
 • cenę netto i brutto.
 • Termin złożenia ofert do 15 września 2019

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Joanna Prachnio tel 601 880 302.

zapytanie PSR.pdf