+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zapytanie ofertowe Firma Leszek Baran Połów Ryb za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński, zaprasza do złożenia oferty w sprawie: „Zakupu samochodu hybrydowego”.

Zapytanie ofertowe

Firma Leszek Baran Połów Ryb za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej  Zalew Szczeciński, zaprasza do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

„Zakupu samochodu hybrydowego”

1.       Ofertę należy przesłać  e-mailem na adres:  leszekbaran@vp.pl

2.       Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrą.

3.       Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką.

4.       Oferta ma obejmować całość zamówienia.

5.       Termin złożenia oferty: 9  grudnia 2022 do godziny 16:00

6.       Termin realizacji zamówienia: – wyrażony w  ilości miesięcy od złożenia zamówienia

7.       Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

8.1. Cena – waga 50% .

8.2. Termin realizacji zamówienia – waga 50%,

9.       Sposób obliczenia punktów dla kryterium Ceny oferty

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium Cena oferty i Termin realizacji ustalając liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

C =  Cmin x 50/ Co

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty

Cmin – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana

w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu

Co – cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej

50 – waga kryterium Cena oferty.

T =  Tmin x 50/ To

gdzie:

T – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Termin realizacji

Tmin – najkrótszy termin realizacji wyrażony ilości miesięcy od złożenia zamówienia w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu

To – termin realizacji ocenianej oferty

50 – waga kryterium Termin realizacji.

8.       Oferta powinna zawierać :

a.       cenę netto i brutto.

b.      termin realizacji wyrażony w ilości dni bądź miesięcy od momentu złożenia zamówienia.

9.      Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie ofert jest Leszek Baran 502 835 844

10.   Zamawiający zastrzega wykluczenie z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo.

11.   Zamawiający  zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku barku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

12.   Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

A.     JEŚLI JEJ TERSC  NIE ODPOWIADA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO,

B.     JEŚLI ZOSTAŁA ZŁOŻONA PRZEZ PODMIOT NIESPEŁNIAJĄCY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

C.     JEŚLI ZOSTAŁA ZŁOŻONA PO TERMINIE.

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

1.       Samochód 5osobowy hybrydowy typu SUV

2.       Moc silnika: minimum 160 kW/220 KM.

3.       Napęd: 4×4.

4.       Skrzynia biegów: Automatyczna skrzynia biegów.

5.       Wyposażenie dodatkowe: Hak holowniczy kulkowy stały.

6.       7 poduszek powietrznych w systemie SRS.

7.       Rozmiar tylnych opon 225/65R17.

 

 

Zapytanie ofertowe Leszek Baran