+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Wyniki naboru Nr II/2017

W daniach 26 i 28 września i 9 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew szczeciński. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGR Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. Przedmiotem wyboru i oceny Rady były wnioski składane do LGR w ramach naboru nr II/2017  trwających w okresie od 31 sierpnia 2017 do 13 września 2017 roku, na przedsięwzięcia:

1.2.2. Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych,

1.3.2. Przedsiębiorczy rybak,

1.4.1. Rozważne zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką,

2.1.2. Wypoczynek Nad Wodą,

2.1.3. Lepsze Usługi,

2.3.2. Rybackie więzi i dziedzictwo kulturowe.

Rada podjęła uchwały nr 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017 w sprawie wyników oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem oraz zostały wybrane do dofinansowania na podstawie oceny lokalnych kryteriów wyboru zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Na tym etapie nastąpi dalsza część kontroli administracyjnej operacji i zawarcie umów z wnioskodawcami.”