+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Wyniki naboru II/2018

Protokół 1/2019

Uchwała 1/2019

Uchwała 2/2019

 

Posiedzenie Rady LGR Zalew Szczeciński

W dniu 25 stycznia odbyło się posiedzenie Rady LGR Zalew Szczeciński w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/2018 trwających od 19 listopada 2018 do 10 grudnia  2018 roku.

W ramach dwóch przedsięwzięć – 1.3.2. Przedsiębiorczy rybak oraz przedsiębiorczość na obszarze LGR –  limit środków – 479 240,00 zł  oraz 2.2.1 Wędkarski świat z zasadami – limit środków 24 200,00 zł,  złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 608 051,59. Rada dokonała oceny i wyboru operacji. Wszystkie wnioski były zgodne z celami LSR i programem operacyjnym Rybactwo i Morze, jeden wniosek nie został wybrany do dofinansowania ponieważ nie osiągnął minimalnej liczby punktów.

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy. Dokumentacja z posiedzenia oraz listy do pobrania poniżej.  Dokumentacja wnioskodawców została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami. Szczegółowe wyniki oceny zostały przekazane pisemnie każdemu z wnioskodawców. Zgodnie z przepisami prawa poniżej publikowany jest protokół z posiedzenia Rady oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania, listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym z Programem oraz listy operacji wybranych do dofinansowania.

 

 

Załącznik nr 2  do uchwały nr 1/2019 RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 25-01-2019 r.

LISTA WYBRANYCH OPERACJI  NABÓR II/2018

1.3.2 PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LSR

 
Limit środków finansowych: 479 240,00

 

Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów
Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Poziom dofinansowania [%]
1. HOTEL I RESTAURACJA AURORA SP Z O.O. MODERNIZACJA CZĘŚCI RESTAURACYJNEJ HOTELU AURORA W MIĘDZYZDROJACH WRAZ Z WPROWADZENIEM NOWYCH USŁUG GASTRONOMICZNYCH LGRZS.II.4122.06.2018 300 000 32 300 000 29,74
2. LOESKOW ELŻBIETA BUDOWA DREWNIANEGO BUDYNKU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZEZNACZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG WYNAJMU LGRZS.II.4122.01.2018 94 118 28 94 118 48,5
. PIOTR SOWIŃSKI DON SOWINCZI ADAPTACJA DAWNEJ PIEKARNI NA ZAPLECZE PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWO-HANDLOWE PÓŁPRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO OBSŁUGI GASTRONOMI LGRZS.II.4122.02.2018 130 000,00 26 130 000,00 48,11
1. DESKIEWICZ JANINA REMONT BUDYNKU I UTWORZENIE PENSJONATU „POKOJE U JANINY” W STEPNICY LGRZS.II.4122.04.2018 38 975,00 25 38 975,00 44,9
2. SUNRICE ROMAN NOWICKI ZAKUP MAŁEGO ZESTAWU TRANSPORTOWEGO; SAMOCHODU TYPU PICK-UP Z HAKIEM I PRZYCZEPKA LAWETĄ LGRZS.II.4122.03.2018 100 000,00 24 100 000,00 78,93
3. ANDRZEJ KAMIEŃSKI POŁÓW I SPRZEDAŻ RYB ROZWÓJ FIRMY ANDRZEJ KAMIEŃSKI POŁÓW I SPRZEDAŻ RYB W MIĘDZYZDROJACH POPRZEZ ZAKUP Z MONTAŻEM I WYPOSAŻENIEM 5 CAŁOROCZNYCH DOMKÓW LETNISKOWYCH LGRZS.II.4122.09.2018 398 400,00 18 398 400,00 80
4. NOWICKI BARTOSZ REMONT PODDASZA NA APARTAMENT NA WYNAJEM LGRZS.II.4122.08.2018 19 543,09 17 19 543,09 50
5. FHU STAMED MARIUSZ STASIAK URUCHOMIENIE USŁUG PRALNICZYCH LGRZS.II.4122.07.2018 252 815,50 15 252 815,50 49

 

  kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór
  bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2019  RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 25-01-2019 r.

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

II/2018 2.2.1 Wędkarski świat z zasadami

 
Limit środków finansowych: 24 200,00

 

Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów
Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych Liczba uzyskanych punktów Ustalona kwota wsparcia Poziom dofinansowania [%]
1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE RYBKA LUBI PŁYWAĆ – NA „STRAŻY PRAWA” LGRZS.II.4211.02.2018 12 000 23 12 000 84,51
2. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI STEPNICKIEJ LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WĘDKARSKI ŚWIAT Z ZASADAMI- ORGANIZACJA ZAWODÓW WĘDKARSKICH NA TERENIE GMINY STEPNICA LGRZS.II.4211.01.2018 12 200 20 12 200 85

 

  kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór
  bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór