+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Informacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

Na podstawie § 23 ust. 10 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd LGR „Zalew Szczeciński” zwołuje XLIV Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 17:00 w Stepnicy, ul. Kościuszki 4 (Urząd Miasta i Gminy, sala sesyjna, nr 3).

 

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.
 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 9. Zapoznanie się ze zmianami finansowymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 10. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2017 rok,
  2. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  3. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
  4. zatwierdzenie zmian finansowych w Lokalnej strategii Rozwoju.
 12. Zakończenie zebrania.

pobierz

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf zawiadomienie.i.porzadek.obrad.XLIV.WZCZ 326 KB 2489